Analyser och rådgivning

Många gånger har företag väldigt lite information och beslutsunderlag kopplat till risk och säkerhet för att fatta kloka och genomtänkta beslut kring genomförande av nya projekt. Dessa projekt kan vara GDPR, systembyten, cloudtjänster, Office 365, outsourcing, förvärv eller försäljningar m.m. Vi kan på olika sätt stödja en verksamhet med rådgivning och mentorskap som är baserat … Läs mer

Utbildningar för att öka medvetenhet och kunskap

Vi kan tillhandahålla en rad olika utbildningar till verksamheten, styrelser och ledningar med målet att öka medvetenhet och kunskap kring området Business Security och GDPR. Men våra utbildningar kan ledning och styrelsen komma att bli mer aktiva kring området Business Security. Utan kunskap och medvetenhet kring detta område är det svårt att eftersom det är … Läs mer

Data Protection Officer/ Dataskyddsombud, CISO, CSO for hire

Enligt dataskyddsförordningen artikel 39 måste myndigheter, offentliga organ, och vissa organisationer som behandlar personuppgifter i sin kärnverksamhet utse ett dataskyddsombud/DPO. Vi rekommenderar att verksamheter med fler än 250 anställda, eller de verksamheter som har mist 5000 kunduppgifter tillsätter ett dataskyddsombud. Vi erbjuder även dataskyddsombud, IT- och Informationssäkerhetschef som tjänst. Arbetsuppgifterna kan bl.a. bestå i följande … Läs mer

Genomförande av program och projekt inom Business Security och GDPR

Nästan alla kunder har behov av stöd för att få till processer och utökat tekniskt stöd för att kunna förbättra sin säkerhet och för att klara av att uppnå GDPR kraven. Vi hjälper våra kunder med alla former av projekt och verksamhetsutveckling där känslig information såsom personuppgifter och digitala tillgångar utgör en viktig del. Idag … Läs mer

Vision och strategi för Business Security

Vi hjälper våra kunder med att ta fram en tydlig vision och strategi kring Business Security och beskriva vad innebär för verksamheten. Avsaknaden av en vision och strategi är den vanligaste orsaken till att de flesta verksamheter blir överraskade när en allvarlig IT- eller datastöldsincident inträffar. Detta är också den främsta anledningen till de flesta, … Läs mer

Ny enhet på Frontit- Business Security

Frontit har en ny enhet inom området Business Security med Thomas Wärneryd i spetsen.Thomas har varit i IT branschen sedan 1991 och har över 20 års erfarenhet av förändringsprojekt inom IT, Applikations- och Informationssäkerhet. Vi har bett honom berätta om vad vi kan göra för våra kunder och förklara varför det är så viktigt att … Läs mer

Intervju med djupdykning i vår nya enhet Business Security

EU:s nya personuppgiftslag GDPR som träder i kraft i den 25 maj 2018 syftar till att ge invånarna inom EU ett utökat skydd av sina personuppgifter. Frontit har en ny enhet inom detta område med Thomas Wärneryd i spetsen. Thomas har varit i IT branschen sedan 1991 och har över 20 års erfarenhet av förändringsprojekt … Läs mer

Har du råd att inte vara redo när nya Dataskyddsförordningen träder i kraft?

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder därför EU:s nya regler kring dataskydd i kraft och ersätter mer än tjugo år gamla bestämmelser, Personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen berör alla företag och branscher och omfattar framförallt ett stärkt skydd för den registrerade och utökat ansvar för de … Läs mer