Första träffen för nystartat Projektkontorsnätverk i Östergötland!

Frontit i Norrköping bjöd i förra veckan in till sin första Projektkontorsnätverksträff och nio kunder medverkade vid detta tillfälle, bland annat Holmen, Billerud Korsnäs, Landstinget Sörmland, Landstinget Östergötland, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Kriminalvården, Siemens och Saab. –  Syftet med nätverksträffarna i Norrköping är att öka erfarenhetsutbytet mellan våra kunder och skapa ett forum för diskussion av olika frågeställningar kring etablering eller utveckling … Läs mer