5:e nätverksträffen för Projektkontor i Norrköping

I förra veckan deltog 8 verksamheter på vår 5:e nätverksträff för Projektkontor i Norrköping. På agendan hade vi som vanligt en presentation, denna gång om Sjöfartsverket och deras PMO-verksamhet. Dagens ämne var resurshantering, förutom att vi fick höra hur BillerudKorsnäs arbetar med sin resurshantering, var det många bra diskussioner i gruppen. Många utmaningar och lösningar … Läs mer

Fokus på projektportföljstyrning vid Projektkontorsnätverkets andra träff

I slutet av januari ägde den andra nätverksträffen för Projektkontor rum hos Frontit i Norrköping och temat för nätverksträffen var ”Projektportföljstyrning”. Deltog gjorde åtta kunder; Holmen, Billerud Korsnäs, Landstinget Sörmland, Sjöfartsverket, Toyota Material Handling, Kriminalvården, Siemens och Saab. Intressanta diskussioner Siemens och Holmen berättade denna gång om sina projektkontorsverksamheter, vilket var ett uppskattat inslag och öppnade upp … Läs mer

Förverkliga din strategi med rätt projekt och effektiva projektkontor

Projektportföljstyrning är den affärsmässiga/strategiska styrningen av företagets projekt och syftar till att säkerställa att organisationens investeringar i projekt görs i de strategiskt mest värdefulla projekten. Portföljstyrning hjälper oss att skapa balans i projektverksamheten, samt att uppnå ett snabbare och jämnare genomflöde av projekt. Några fördelar som organisationen kan få av en ändamålsenlig portföljstyrning är ökad … Läs mer

Skapa mer nytta med dina projekt

”Det är hög tid att gå ifrån det traditionella arbetssättet” skriver Anders Fresk, konsult på Frontit inom projekt- och förändringsledning samt agil coach. I den här artikeln – publicerad i tidningen ”Chefer & Ledare i vården”, beskriver Anders behovet av ett arbetssätt där vi under arbetets gång kan ta vara på de erfarenheter och lärdomar … Läs mer