5:e nätverksträffen för Projektkontor i Norrköping

I förra veckan deltog 8 verksamheter på vår 5:e nätverksträff för Projektkontor i Norrköping. På agendan hade vi som vanligt en presentation, denna gång om Sjöfartsverket och deras PMO-verksamhet. Dagens ämne var resurshantering, förutom att vi fick höra hur BillerudKorsnäs arbetar med sin resurshantering, var det många bra diskussioner i gruppen. Många utmaningar och lösningar … Läs mer

Fokus på projektportföljstyrning vid Projektkontorsnätverkets andra träff

I slutet av januari ägde den andra nätverksträffen för Projektkontor rum hos Frontit i Norrköping och temat för nätverksträffen var ”Projektportföljstyrning”. Deltog gjorde åtta kunder; Holmen, Billerud Korsnäs, Landstinget Sörmland, Sjöfartsverket, Toyota Material Handling, Kriminalvården, Siemens och Saab. Intressanta diskussioner Siemens och Holmen berättade denna gång om sina projektkontorsverksamheter, vilket var ett uppskattat inslag och öppnade upp … Läs mer

Projektkontoret – släpp sargen, gör nytta eller dö!

När projektkontor startar brukar projektmål och effektmål definieras. Man låter projektledare ta ansvar för att driva mot projektmålet. Beställaren får ansvaret för effektmålet, ofta etableras ett projektkontor genom att driva ett förändringsarbete. Men ofta glömmer vi bort en av de största framgångsfaktorerna; att se till att det finns en framtid efter det att vi etablerats! … Läs mer

Förverkliga din strategi med rätt projekt och effektiva projektkontor

Projektportföljstyrning är den affärsmässiga/strategiska styrningen av företagets projekt och syftar till att säkerställa att organisationens investeringar i projekt görs i de strategiskt mest värdefulla projekten. Portföljstyrning hjälper oss att skapa balans i projektverksamheten, samt att uppnå ett snabbare och jämnare genomflöde av projekt. Några fördelar som organisationen kan få av en ändamålsenlig portföljstyrning är ökad … Läs mer

Användningsmålen en viktig förutsättning för effekthantering

När vi startar projekt brukar det definieras i termer av projektmål och effektmål. Vi låter projektledare ta ansvar för att driva mot projektmålet. Beställaren får ansvaret för effektmål, ofta genom att driva ett förändringsarbete, ibland som ett införandeprojekt och ibland i linjen. Men ofta glömmer vi bort en av de största framgångsfaktorerna; att anpassa projektets … Läs mer

Skapa mer nytta med dina projekt

”Det är hög tid att gå ifrån det traditionella arbetssättet” skriver Anders Fresk, konsult på Frontit inom projekt- och förändringsledning samt agil coach. I den här artikeln – publicerad i tidningen ”Chefer & Ledare i vården”, beskriver Anders behovet av ett arbetssätt där vi under arbetets gång kan ta vara på de erfarenheter och lärdomar … Läs mer

Ta risker! Men bara kalkylerade sådana

Vägen till framgång kan ibland ligga väldigt nära den som leder till misslyckande. Skillnaden är ofta kunskap om de risker man exponeras för och förmågan att hantera dessa. Det finns beprövade metoder för att kalkylera riskernas påverkan, vilket möjliggör avgörande beslut baserade på korrekta underlag. Ta risker, men bara kalkylerade sådana! Den snabba samhällsutveckling och … Läs mer

Projektmognadsmodell – en väg till effektivisering av projektverksamheten

En projektmognadsmodell kan vara ett bra stöd i arbetet med att förbättra en organisations förmåga att använda projekt som arbetsform för att driva det interna utvecklingsarbetet mot sina verksamhetsmål. P3M3 är en projektmognadsmodell från Brittiska Cabinet Office och är en modell som har stor internationell spridning. Under detta seminariet gav vi en introduktion till P3M3-modellen … Läs mer