Digital mognadsanalys

En digital mognadsanalys ger er verksamhet en ökad förståelse för vad som krävs för att lyckas leda en digital transformation, hur det genomförs samt hur nuläget ser ut utifrån gruppen perspektiv. Den ger även en ökad förståelse och samsyn kring vad som är nästa steg för att komma igång/vidare i sin digitala transformation. Förberedelser Workshopen initieras … Läs mer

Hur digitalt mogen är er verksamhet?

För några veckor sedan kom CIO Swedens lägesrapport ut där 244 svenska IT-beslutsfattare svarat på frågor om vad som ligger högst på deras agenda under 2017. En intressant slutsats i rapporten är att digitaliseringen är fortfarande den största trenden och samtidigt den största utmaningen. 59% av de tillfrågade saknar en strategi för digitalisering. Men var … Läs mer

Hur förändringsleder du verksamheten på den agila förändringsresan?

Det agila arbetssättet handlar inte bara om IT, förändringen som det för med sig skapar ringar på vattnet och påverkar hela verksamheten. För att verkligen nå önskade effekter måste vi bjuda in verksamheten i dialogen och tänka på nya sätt när vi jobbar med förändringsledning. Men hur får man verksamheten mottaglig för arbetssättet och hur … Läs mer

Förändringsledning i en agil omvärld

Den digitala utvecklingen och den föränderliga omvärlden ställer nya krav för att lyckas med förändringar. På seminariet berättar vi om vilka enkla och konkreta verktyg som kan ge bättre flyt i ert förändringsarbetet och hur man kan kombinera agila arbetssätt med förändringsledning. Oavsett om förändringen innebär en ny process, en ny projektmodell eller ett nytt system … Läs mer

Video: Förändringsledning

När vi arbetar med förändringar så behöver vi ha ett större fokus på människorna, medarbetarna i organisationen, när vi arbetar med förändringar över lag menar Tony Lantz, förändringsledare på Frontit. Vi behöver flytta balansen till att fokusera på människorna bakom förändringarna, de är ju faktiskt de som ska göra annorlunda för att förändringen ska kunna … Läs mer

Komponenter i agil verksamhetsutveckling som ger effekt – av Anders Melander

Att hela organisationen kan arbeta och vara agil kan ge stora fördelar. Verksamhetsutveckling med agila metoder tar med sig lärdomar från agil IT-utveckling, som visat sig vara mycket lyckosam där den implementerats fullt ut. Några sådana lärdomar är att fokusera på att avsluta uppgifter innan man påbörjar något nytt, att avgränsa arbetet för att uppnå mål … Läs mer

Så ökar du din organisations förändringsförmåga – 5 enkla tips

När samhället och tekniken förändras, i en allt snabbare takt, är det inte bara våra arbetssätt och verktyg som blir förlegade utan även vårt sätt att hantera förändringar. Frontits Tony Lantz delar därför med sig av 5 tips på hur man bygger bestående förändringsförmåga i hela sin organisation. Att hantera den ökande förändringstakten i världen är … Läs mer

Styr upp ert agila arbete för bättre resultat – av Anders Melander

Anders Melander, agil verksamhetsutvecklare på Frontit, delar med dig av sina tankar kring hur man bör styra upp sitt agila arbete för att få bättre resultat. ”Att arbeta agilt är högsta mode. Vill man få resultat av agilt arbetssätt så bör man styra upp hur man väljer, planerar och genomför arbetet. Det finns idag lärdomar … Läs mer

Hälsokontroll

Vill du få koll på hur er IT-styrning egentligen mår? Med en hälsokontroll får ni ett helhetsperspektiv på er IT-styrning med en kort koncis och översiktlig analys. Syftet är att sätta fingret på er eventuella svaga punkt och hjälper er att förbättra er IT-styrning i framtiden. Hälsokontrollen är baserad på en internationell standard, ISO 38500, … Läs mer

Engagerad personal skapade bestående förändring hos Läkemedelsverket

De senaste 10 åren har Läkemedelsverket sett sitt uppdrag växa dramatiskt och sin personalstyrka fördubblas. Med Frontits hjälp har man nu verktygen som krävs för att genomföra bestående förändringar för att möta framtidens utmaningar. – För 10 år sedan var vi en organisation på 300 – 400 personer och idag är vi 750 personer. Vi … Läs mer

Skapa förändringsförmåga i hela din organisation

Vi står inför enorma utmaningar med den ständigt ökande förändringstakten, förändringsmättnad, stress och allt fler sjukskrivningar. Hur ska vi lyckas med vårt förändringsarbete i allt detta?  Vi vet att människor behöver arbeta på ett nytt sätt för att förändringar ska uppstå. Därför krävs det att vi kan leda i förändring på ett effektivt sätt. Eftersom … Läs mer

Video: Verksamhetsutveckling med agila metoder

Anders Fresk, konsult på Frontit, berättar hur du kan dra nytta av de agila arbetssätten i dina verksamhetsutvecklingsprojekt. Ett sätt är att ständigt arbeta med prioriteringar för att få ut det viktigast först och började dra nytta av det projektet faktiskt levererar. Se filmen för att ta del av fler metoder. Videoklipp Publicerad: 2015-09-09  

Ledningsgrupps­utveckling

Ofta underskattar man betydelsen av den agenda och den kultur som ledningsgruppen sätter för verksamheten och förändringen som man vill åstadkomma. Vi vågar påstå att inget företag fungerar bättre än sin ledningsgrupp. Ska en verksamhet lyckas med sina förändringar måste det finnas en samsyn i ledningsgruppen och man måste agera som ett enhetligt team. I … Läs mer

Agil verksamhetsutveckling

För att en organisation ska leva väl över tid krävs ständiga anpassningar till omgivningen och effektiva arbetssätt. Frontit hjälper organisationer att lyckas med dessa anpassningar. Sättet att komma dit bygger på organisationens situation och bästa vägen framåt. Ju mer flexibilitet desto bättre passar agila metoder och tankesätt. Några exempel: Agil planering med tydlig etappindelning Etappindelning med … Läs mer

Agila metoder räddade Arbetsförmedlingen ur ett pressat läge

När Arbetsförmedlingen fick ansvaret för att hitta boende åt nyanlända i Sverige var pressen hård på att utveckla en helt ny verksamhet som behövde leverera resultat snabbt. Räddningen blev ett agilt arbetssätt för verksamhetsutveckling. Som en del av etableringsreformen tog Arbetsförmedlingen över ansvaret för att hjälpa nyanlända att bosätta sig där de hade störst chans … Läs mer

5 tips för att lyckas införa agila arbetssätt i dina verksamhets­utvecklings­projekt

Agila arbetssätt används inte längre enbart i it-utvecklingsprojekt. Frontits Anders Fresk ger sina fem bästa tips för hur du introducerar det agila arbetssättet även i dina verksamhetsutvecklingsprojekt för att nå snabbare och effektivare resultat. Den agila filosofin sprider sig. Genom att fokusera på nyttan och på att göra det viktigaste först har arbetssättet visat sig … Läs mer

Videoreportage från vårt senaste seminarium

Vårens seminarium med temat nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder har väckt stort intresse och idag körs seminariet i Malmö. Eftersom det blev ett fullsatt tillfälle i Stockholm den 7 maj har vi satt in ett ytterligare tillfälle den 28 maj. Så för dig som vill gå, finns det nu en ny chans! Läs mer här Se videoreportaget … Läs mer

Verksamhetsutveckling hos ICA AdminCenter

ICA AdminCenter är en organisation med 120 medarbetar som hanterar ICA-koncernens administration vilket innebär redovisning, reskontror, varufakturor och lönehantering. AdminCenter befann sig i ett läge med ny chef och nytt systemstöd. Det fanns behov av en arbetsmodell för att tydliggöra samt implementera sin strategi samt skapa och driva en kultur av ständig förbättring, verksamhetsutveckling. Det fanns också ett … Läs mer

Strategisk förankring

Strategisk förankring handlar om att gå från tanke till förståelse och ägarskap i hela organisationen. På så sätt skapas ett tydligt fokus som underlättar prioriteringar och överbygger de gap som ofta finns mellan strategi och genomförande i den operativa verkligheten. När Frontit hjälper till med att förverkliga en strategi så börjar vi i regel med … Läs mer

Förändringsledning

Förändringsarbete innebär inte bara att driva igenom en förändring som del av ett projekt. Organisationer möter idag en allt mer föränderlig värld som kräver kontinuerlig anpassning och förnyelse. För att hantera detta måste de utveckla en förmåga att hantera förändringar kontinuerligt – att vara förändringskapabel. Nödvändiga komponenter i förändringsledning är ett aktivt ledarskap och ett … Läs mer

Så blir din verksamhet effektivare med agila metoder

Genom att arbeta agilt har it-utvecklingsprojekt nått effektivare, tydligare och snabbare resultat. På Frontit vill man nu ta det agila receptet och dra nytta av det inom verksamhetsutveckling. – Vi vill styra mot nyttan och identifiera hur man uppnår den, oavsett om det gäller att sälja mer, genomföra effektivare projekt eller sänka kostnader, säger Anders Melander, … Läs mer

Det individuella ledarskapet

I vissa fall initierar man förändringen som ledare och i andra fall får man ett uppdrag att implementera en förändring. Oavsett ställer förändringar speciella krav på ledarskapet. Forskning har visat att 70% av alla förändringar kommer inte i mål och i många fall beror det på för stort fokus på teknik och för lite på … Läs mer

Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder

Genom att arbeta agilt har it-utvecklingsprojekt nått snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva resultat. Varför används inte det agila arbetssättet i samtliga förändringsprojekt i verksamheten? Vad kan man lära av det agila och använda som grund i sin verksamhetsutveckling? Ett vanligt problem är sättet hur företag arbetar med projekt. Ofta sätter man upp projektets förutsättningar och … Läs mer

Ständiga förbättringar – VU-modellen

Just nu sitter många av oss med budgetarbete och lägger verksamhetsplanen för det kommande året. Vad sägs om att 2017 blir året du lyckas med ditt strategiska arbete fullt ut? Forskning visar nämligen att många misslyckas med just förankringsarbetet i sin linjeverksamhet. För att lyckas med detta tror vi på ett strukturerat sätt att arbeta … Läs mer

Botkyrka kommun implementerar användaradministration och behörighetssystem

Botkyrka kommun har genom sin implementering av IAM-lösning nu kontroll över behörigheter till sina olika system och intranät. Nu hämtas informationen om deras medarbetare automatiskt från uppdaterade system som exempelvis personaladministrativasystem och telefonisystem och centrala IT-system uppdateras kontinuerligt med korrekt information för behörighetsstyrning. Kommunen säkerställer samtidigt också på så sätt att rätt information kring medarbetare finns publicerad … Läs mer

Om COBIT, PM3, eller ITIL är svaret – vad är då egentligen frågan?

Medan ”management” handlar om hur man navigerar fartyget genom en trång skärgård, så handlar ”governance” om att besluta om fartygets destination. Men ett vanligt problem är att IS-chefen får båda uppgifterna på sitt bord och har så fullt upp med att ta fartyget genom skärgården att det inte blir så mycket tid över till att … Läs mer

Stockholms kommun fick arbetsgrupper att fungera bättre

Medarbetarenkäten på en enhet i en Stockholms kommun visade nedåtgående resultat. Främst saknade medarbetarna tydlighet i roller och samspel mellan sig. Detta ledde till missförstånd och en del konflikter. Samma enkät visade låga resultat även i upplevd effektivitet och kommunikation med beställare. Så här beskrev chefen situationen inför arbetet: Mina medarbetare kör ibland fast i situationer … Läs mer

Lyckas med ditt systeminförande!

I dagens organisationer går IT och verksamhet hand i hand. Att ha bra systemstöd för sin verksamhet leder till att organisationen arbetar effektivare och systeminförande är därför vardag för många organisationer. Under två seminarium i februari 2014 delade Johanna Frändberg, konsult på Frontit, med sig av några av de viktigaste aspekterna för att en organisation ska … Läs mer

Vad styr din verksamhet? Från strategi till effekt!

Från strategi till effekt! All forskning visar att företag och organisationer inte klarar av att implementera sin strategi i tillräckligt stor utsträckning. Välkommen att lyssna till Frontits VD Anneli Angeling som berättar om VU-modellen (Verksamhetsutveckling) – en modell som kombinerar struktur och systematik med energi och kreativitet. Arbetssättet involverar hela företaget i utvecklingen att öka effektiviteten … Läs mer

Verksamhetsutveckling – från strategi till effekt

All forskning visar att företag och organisationer inte klarar av att implementera sin strategi i tillräckligt stor utsträckning. Frontits VD Anneli Angeling berättade under detta seminarium om VU-modellen (VU=Verksamhetsutveckling) – en modell som kombinerar struktur och systematik med energi och kreativitet. Arbetssättet involverar hela företaget i utvecklingen att öka effektiviteten och skapar resultat på både kort … Läs mer

Framgångsrik förändring kräver människor som vill!

Frontit genomförde tre seminarier på temat framgångsrik förändring med fokus på människor. Vi är övertygade om att det finns oerhört mycket mer potential i de projekt som drivs av svenska företag. Att utveckla en organisation handlar inte främst om att ändra processer, införa IT-stöd eller andra strukturförändringar. Det handlar om människor som måste agera annorlunda. … Läs mer

Programledning för utveckling av e-tjänster

Ett statligt verk i Sundsvall inledde 2012 ett förändringsprogram för utveckling av e-tjänster, riktad mot både privatpersoner och arbetsgivare. Målet är att skapa kundnytta och effektivitet, hela vägen från kundkontakt till utbetalning. Programmet löper till 2016, beställare är generaldirektören. Frontit är med och stöttar programledningen. Den första fasen innebär att analysera verksamhetens krav och kundernas behov, samt … Läs mer