EU:s nya personuppgiftslag GDPR som träder i kraft i den 25 maj 2018 syftar till att ge invånarna inom EU ett utökat skydd av sina personuppgifter. Frontit har en ny enhet inom detta område med Thomas Wärneryd i spetsen. Thomas har varit i IT branschen sedan 1991 och har över 20 års erfarenhet av förändringsprojekt inom IT, Applikations- och Informationssäkerhet. Vi har bett honom förklara varför det är så viktigt att planera för detta och vad Frontit kan hjälpa till med.

Business Security och GDPR är ett nytt ben i Frontits verksamhet, varför ser ni ett växande behov av kunskap inom det?

Vi ser ett paradigmskifte inom säkerhet där alla verksamheter står inför utmaningar och förändringar varav GDPR är en av dessa. För att skapa en säker verksamhet behövs förändring inom många olika områden för att skydda de digitala tillgångarna och skapa hållbarhet. Nästan alla kunder har behov av hjälp för att få till både processer och tekniskt stöd.  Idag utför vi ett antal GDPR-projekt hos våra kunder. För att kunna erbjuda bästa möjliga stöd och kompetens har Frontit valt att fokusera på Business Security i en egen enhet.

Vilken är den största utmaningen inom området?

Den stora utmaningen är att de flesta verksamheter har underskattat tiden, arbetsinsatsen och kostnaden att få kontroll på personuppgifter och annan känslig information och skydda sig mot externa och interna hot. Var finns informationen lagrad, hur rör den sig innanför och utanför verksamheten och hur använder användarna denna känsliga information. En annan utmaning är att styrelser och ledning inte förstår att de behöver ta ett övergripande ansvar för alla sina digitala tillgångar och att det sällan finns någon tydlig vision och strategi kring Business Security. Idag ser vi många verksamheter där ledning och styrelser bara delegerar ner ansvaret kring GDPR till IT-avdelningen, verksamheten eller till juristerna och hoppas att det löser sig utan att själva vara aktiva i dessa frågor.

Hur kan vi hjälpa kunderna?

Vi är helt teknikoberoende, och sitter alltid på kundens sida av bordet och verkar som länken mellan verksamhet, ledning, juridiken och tekniken. Detta gör att vi kan väga in alla intressen och utmaningar från de olika områdena i syfte att skapa bättre värde och kontroll av våra kunders digitala tillgångar.

De tjänster som vi kan tillhandahålla är följande:

Vad kommer du fokusera på främst i din nya roll?

Jag kommer först och främst hjälpa våra kunder att komma vidare med Business Security-området och deras GDPR-initiativ. Ett annat ansvar är att öka Frontits kompetens och leveransförmåga inom området.

Varför är Frontit en självklar partner att vända sig till kring dessa frågor?

Vi är helt teknikoberoende, och sitter alltid på kundens sida av bordet och verkar som länken mellan verksamhet, ledning, juridiken och tekniken. Vi brinner för att skapa extraordinära och hållbara resultat genom att utveckla individer och verksamheter till sin fulla potential. Det innebär att vi inte är nöjda med att ”bara” gå i mål med uppdragen, utan att vi strävar efter att effekter och nyttor verkligen uppnås hos våra kunder.


Publicerad: 2017-11-09

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Tjänst
Tjänst
Relaterat material

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil