Botkyrka kommun har genom sin implementering av IAM-lösning nu kontroll över behörigheter till sina olika system och intranät. Nu hämtas informationen om deras medarbetare automatiskt från uppdaterade system som exempelvis personaladministrativasystem och telefonisystem och centrala IT-system uppdateras kontinuerligt med korrekt information för behörighetsstyrning. Kommunen säkerställer samtidigt också på så sätt att rätt information kring medarbetare finns publicerad på Intranät och i Outlook. Rolltilldelningen möjliggör även att kommunen kan rikta relevant information till berörda medarbetare  vilket bidrar till en effektivare kommunikation och informationsspridning.

Håkan Ganbohm
Håkan Ganbohm

”Innan man påbörjade implementeringen så gick Frontit igenom och reviderade ett antal processer hos kommunen som anställning, förändring av anställning, avslut, återanställning, hantering av telefoniabonnemang, för att garantera att lösningen totalt sett hängde ihop. Omedelbart gick det att plocka bort ett antal manuella moment och på överordnad nivå blev nu allting snabbare, bättre, säkrare och med färre manuella moment till en lägre kostnad”

–  Håkan Granbohm på Frontit.

Publicerad: 2014-11-15 

 

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Artikel
Seminarium
Relaterat material

Kontakta Håkan för mer information