Frontit var projektledare för utveckling av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem som driftsattes etappvis med hög kvalitet. Under projektets gång arbetade man regelbundet med förbättring av teamets effektivitet, vilket gav gott resultat. Det nya systemet integrerades sedan med nytt intranät med portaltänk. Syftet var ökad samverkan internt och externt. Frontit hade under denna fas rollen som förändringsledare.

Publicerad: 2013-06-22

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone