Genom att arbeta agilt har it-utvecklingsprojekt nått snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva resultat. Varför används inte det agila arbetssättet i samtliga förändringsprojekt i verksamheten? Vad kan man lära av det agila och använda som grund i sin verksamhetsutveckling?

Ett vanligt problem är sättet hur företag arbetar med projekt. Ofta sätter man upp projektets förutsättningar och lösningar redan från början men tar sig inte tid att under arbetets gång stanna upp och titta på vad som faktiskt borde prioriteras för att nå resultat. Med det arbetssättet slösar man inte bara tid och pengar utan det resulterar ofta i ett sämre slutresultat. Vad händer om vi istället för att planera allt i detalj, gör prioriteringar utifrån den tid, pengapåse och den tillgång till de resurser vi har och fokuserar på vilka nyttor och effekter vi vill uppnå?

Under detta seminarium berättade vi hur man genom att arbeta agilt kan få bättre, tydligare och snabbare resultat till en lägre kostnad i verksamhetsutvecklingsprojekt. Våra konsulter delade med sig av sina erfarenheter av agila metoder, verksamhetsutveckling och nyttorealisering och berättar hur du kan dra nytta av dessa metoder i din verksamhetsutveckling.

 
Anders Fresk, Anders Melander, Jonas Rigner, Anna Wallin och Magnus Tangen Wettlegren är några av Frontits erfarna konsulter som kommer att genomföra presentationerna på våra orter. De har omfattande erfarenhet från olika branscher, problemställningar och har lett många olika projekt till goda resultat. Gemensamt har de samlat sina och kollegors erfarenheter till ett nytt sätt att driva verksamhetsprojekt.


Presentationen från seminariet


 

Videoklipp från seminariet

 

Seminarium april/maj 2015

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Referens
Referens
Relaterat material

Kontakta Anders för mer information