Vi erbjuder en rad olika tjänster inom våra olika områden; projektledning, strategisk projektstyrning, verksamhetsutveckling, test & kvalitet och IT-styrning. Här hittar du ett axplock av dem!

Tjänst

Individ- och grupputveckling

Tjänst

Digital mognadsanalys

Tjänst

Projektmognadsanalys

Vi upplever ibland att våra kunder inte har kontroll över eller insikt i hur effektiv deras projektverksamhet är. De k...

Tjänst

Nyttorealisering - sätt effekten i fokus 

Vi ser ständigt ökande krav på att ha kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar förvänt...

Tjänst

Hälsokontroll

Vill du få koll på hur er IT-styrning egentligen mår? Med en hälsokontroll får ni ett helhetsperspektiv på er IT-styrn...

Tjänst

Ledningsgrupps­utveckling

Ofta underskattar man betydelsen av den agenda och den kultur som ledningsgruppen sätter för verksamheten och förändri...

Tjänst

Agil verksamhetsutveckling

För att en organisation ska leva väl över tid krävs ständiga anpassningar till omgivningen och effektiva arbetssätt. F...

Tjänst

Strategisk förankring

Strategisk förankring handlar om att gå från tanke till förståelse och ägarskap i hela organisationen. På så sätt skap...

Tjänst

Förändringsledning

Tjänst

Det individuella ledarskapet

I vissa fall initierar man förändringen som ledare och i andra fall får man ett uppdrag att implementera en förändring...

Tjänst

Ständiga förbättringar - VU-modellen

Tjänst

Projektmodell

Läs mer

1 2