För att en organisation ska leva väl över tid krävs ständiga anpassningar till omgivningen och effektiva arbetssätt. Frontit hjälper organisationer att lyckas med dessa anpassningar. Sättet att komma dit bygger på organisationens situation och bästa vägen framåt. Ju mer flexibilitet desto bättre passar agila metoder och tankesätt.

Några exempel:

  • Agil planering med tydlig etappindelning
  • Etappindelning med prioritering och tydliga leveranser
  • Arbetsmotivation och uppföljning med visuella hjälpmedel

Frontit kan hjälpa er att etablera agila arbetssätt för verksamhetsutveckling:

  • Agil injektion i form av inspirationsmöte för en grupp medarbetare eller utbildning för organisationer som vill skaffa egen kompetens för att arbeta med agila metoder
  • Agila coacher, stöd för interna projektledare eller chefer efter behov
  • Agil analys, genomgång och analys av din organisations förutsättningar för att arbeta agilt
  • Projektledare som kan genomföra projekt med agila metoder

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Referens
Referens
Relaterat material