En digital mognadsanalys ger er verksamhet en ökad förståelse för vad som krävs för att lyckas leda en digital transformation, hur det genomförs samt hur nuläget ser ut utifrån gruppen perspektiv. Den ger även en ökad förståelse och samsyn kring vad som är nästa steg för att komma igång/vidare i sin digitala transformation.

Förberedelser

Workshopen initieras av att samtliga deltagare genomför en självskattning genom att svara på frågor via en webenkät. Svaren sammanställs och fungerar som grund för nästa steg, en workshop.

Genomförande

Deltagarna genomför en handledd workhop på fyra timmar där deltagarna får en teoretisk genomgång samt diskuterar resultatet utifrån det Digitala mognadstestet.
En digital mognadsanalys mäter mognadsnivån på företagets nio digitala motorer, vilka är:
  • Värderingar, vision och mission
  • Strategiarbete
  • Organisation
  • Processer
  • Infrastruktur
  • Data och analys
  • Erbjudande och intäktsmodell
  • Kontaktytor
  • Relationer
Digitalt Mognadsindex (DMI) sätter ett tal på var företaget befinner sig och sätter det i relation till företagets marknad.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Margareta Brauns, kontaktuppgifter hittar du till höger.

Publicerad: 2017-03-15

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Referens
Referens
Relaterat material

Kontakta Margareta för mer information

Margareta Brauns Affärsområdesansvarig 070-333 84 66 Se Linkedin-profil