Förändringsarbete innebär inte bara att driva igenom en förändring som del av ett projekt. Organisationer möter idag en allt mer föränderlig värld som kräver kontinuerlig anpassning och förnyelse. För att hantera detta måste de utveckla en förmåga att hantera förändringar kontinuerligt – att vara förändringskapabel. Nödvändiga komponenter i förändringsledning är ett aktivt ledarskap och ett strukturerat arbetssätt. Vi pratar om fyra hörnstenar för att driva framgångsrika förändringar:

  • Det första området handlar om att skapa tillräcklig angelägenhet (drivkraft) till förändringen.
  • Det andra området handlar om att identifiera vilka roller som finns och vilka som saknas i förändringen.
  • Det tredje området handlar om kommunikation. Något som ofta sker är att vi använder oss av för mycket hjärna, dvs. logiska argument istället för att visa konkreta, synbara och visuella argument.
  • Det fjärde området handlar om hur vi på ett strukturerat sätt kan underlätta förändringarna. Den metod vi använder är ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement).

Frontit arbetar både med att hjälpa organisationer att bli förändringskapabla och mer traditionellt med att bemanna roller som förändringsledare eller coacha projektledare i förändringsledning.


Tony Lantz, förändringsledare på Frontit, berättar om vikten av att fokusera på människorna i förändringsarbetet

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Tjänst
Artikel
Relaterat material