En organisations projektförmåga bestämmer hur mycket värde man kan skapa genom att driva utvecklingen i projektform. Bättre projektförmåga leder till mer värdeskapande.

  1. Förbättra basen för projekt t ex anpassa en projektmodell, utbildningar i projektledning och styrgruppsarbete
  2. Stödja förändringar med t ex projektledare, coacher och utvecklingsstöd
  3. Skapa förutsättningar för bra projekt genom t ex mini-förstudier för att planera rätt projekt 

Mini-förstudier – för att få snabba svar

Hur ska vi närma oss denna frågeställning? Frågan har säkert dykt upp hos dig många gånger.
När alla andra resurser är upptagna med pågående projekt och du vill få en fråga belyst och översiktligt analyserad, t ex verkligt behov, nytta för organisationen, genomförbarhet och om det finns alternativa lösningar.

Frontit har utvecklat ett erbjudande om att på kort kalendertid leverera svar på dessa frågor. Först genomför vi en veckas strukturerad genomlysning, därefter om denna genomlysning indikerar något intressant, så lägger vi ytterligare tid på att för fördjupa och förbereda ett beslutsunderlag för fortsatt arbete.

Har ni frågor som inte blir hanterade, både sådana som ska genomföras eller avfärdas som ni inte hinner sätta någon kompetent person på att ge ett uttalande om? Kontakta oss för mer information.

PDF – om miniförstudier 

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Tjänst
Artikel
Relaterat material