Vi ser ständigt ökande krav på att ha kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar förväntade effekter. Många av oss är verksamma i projektmiljöer där vi är osäkra på i vilken grad ett projekt/initiativ verkligen skapar nytta och det är svårt att veta om och vilka effekter projekt/initiativ bidragit till. Genom att systematiskt arbeta med nyttorealisering och nyttovärdering kan vi fatta beslut om förändringsinsatser baserat på vilken nytta de ska leverera, vi får bättre beslutsunderlag, vi kan säkerställa ett effektivare användande av resurser och få en övergång till en mer nyttofokuserad kultur.

Frontit hjälper din organisation att utveckla och införa processer, metod och verktyg för att följa upp och få ut mer effekt av era projekt

Vi kan ta ett ledande eller coachande ansvar för att etablera nyttorealisering. Hjälpa till med att ta fram en modell för nyttorealisering som är anpassad för din organisation och baserad på våra erfarenheter av införande i olika organisationer och branscher och hjälpa till med alla införandeaktiviteter för att säkerställa att modellen verkligen kommer att användas, t ex utbildning, workshops, facilitering och coachning.

Exempel på tjänster:

  • Inspirations seminarium
  • Nyttovärdering
  • Etablering nyttorealisering
  • Stöd
  • Vidareutveckling

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Tjänst
Artikel
Relaterat material

Kontakta Gunilla för mer information

Gunilla Zandin VD Frontit Norrköping 070-265 70 27 Se Linkedin-profil