Många av oss är verksamma i projektmiljöer där försenade projekt, stress, splittring, mångsyssleri och dålig överblick hör till vardagen. Ofta saknas ett verkligt fokus på nytta. Frågan är om det måste vara så, eller om vi kan göra något åt saken?

Projektportföljstyrning handlar i första hand om att säkerställa att organisationens investeringar i projekt görs i de strategiskt mest värdefulla projekten. Portföljstyrning är också ett sätt att skapa balans i projektverksamheten, samt att uppnå ett snabbare och jämnare genomflöde av projekt.

projektportfölj

Frontit hjälper din organisation att utveckla och införa en metod för att få ut mer effekt av projektverksamheten.

Vi kan ta ett ledande eller coachande ansvar för att etablera portföljstyrningen samt även driva den operativt. Hjälpa till med att ta fram en modell för portföljstyrning som är anpassad för din organisation och baserad på våra erfarenheter av införande i olika organisationer och branscher och hjälpa till med alla införandeaktiviteter för att säkerställa att modellen verkligen kommer att användas, t ex utbildning, workshops, facilitering och coachning.

Exempel på tjänster:

  • Inspirationsseminarium
  • Portföljmognadsanalys
  • Utveckling av portföljstrategi
  • Projektinventering/projektkarta
  • Etablering
  • Stöd
  • Vidareutveckling

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Seminarium
Artikel
Relaterat material

Kontakta Gunilla för mer information

Gunilla Zandin VD Frontit Norrköping 070-265 70 27 Se Linkedin-profil