Utmaningen i många projektmiljöer är att lyckas bedriva ”rätt projekt, på rätt sätt med rätt resurser”. Ett steg i rätt riktning är att etablera Projektkontor som en del av den egna organisationen då ni vill:

  • Utveckla projektverksamheten, få ökad kontroll och bättre styrning
  • Skapa en tydlighet i hur projekt drivs, skapa gemensamma processer, arbetsmetoder och synsätt på hur projekt drivs
  • Öka andelen projekt som levererar enligt projektmål och skapar effekt
  • Stötta projektorganisationen bättre med metoder, verktyg
  • Införa eller förbättra portföljhanteringen

Frontit hjälper din organisation att utveckla och etablera ett projektkontor för att få ut mer effekt av projektverksamheten

Vi kan ta ett ledande eller coachande ansvar för att etablera och vidareutveckla projektkontoret samt även driva det operativt. Vi hjälper er att utveckla er projektverksamhet, projektmodell och projektledare, få en överblick, ordning och reda, bättre rapportering och kontroll, samordnad resursplanering samt ge ett stöd till verksamheten.

Exempel på tjänster:

  • Inspirationsseminarium
  • Etablering
  • Stöd
  • Vidareutveckling

 

Delta i våra Projektkontorsnätverk

Våra nätverk är till för dig som arbetar som Projektkontorsansvarig eller med projektkontor på annat sätt i er verksamhet och fokuserar på erfarenhetsutbyte, nätverkande och gemensamma frågeställningar kring arbete med Projektkontor. Nätverken finns i Stockholm, Norrköping, Västerås och Malmö och träffarna sker 4-5 gånger per år på respektive ort. Läs mer

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Tjänst
Artikel
Relaterat material

Kontakta Gunilla för mer information

Gunilla Zandin VD Frontit Norrköping 070-265 70 27 Se Linkedin-profil