Ett viktigt moment inom projektarbetsformen är hur man startar ett projekt, dvs etableringsfasen. Här tar man fram projektmål, skapar detaljerad tidplan, budget och resursbehov, gör riskanalys, organiserar, strukturerar, mm. Genom att genomföra dessa moment på ett metodmässigt korrekt sätt – anpassat efter projektets behov – läggs grunden för ett framgångsrikt genomförande av projektet.

Förutom att få fram alla nödvändiga planer och andra förutsättningar för det fortsatta projektet så innebär en väl genomförd projektstart även att projektdeltagarna får en gemensam syn på projektet och dess möjligheter – och individerna svetsas samman till ett team.

Frontit erbjuder stöd vid genomförande av projektstart

Vi har

• konsulter med decenniers erfarenhet av praktiskt projektarbete

• konsulter med såväl pedagogisk förmåga som coachande förhållningssätt och stor vana av att genomföra projektstarter

Vi kan

• hjälpa till med att ta fram en plan för effektiv projektstart

• hjälpa till med att leda och facilitera vid projektstart

• kombinera projektutbildning och projektstart – och på detta sätt både höja kompetensen hos deltagarna och få ett projekt på banan, samtidigt

• även stötta projektet och coacha projektledare och/eller andra personer/ grupper efter projektstarten för att ytterligare öka chansen till ett lyckosamt projekt

 

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Tjänst
Artikel
Relaterat material