Vissa risker väljer vi att utsätta oss för, andra kan vi inte undvika – men vi kan alltid få ett bättre beslutsunderlag inför våra val, och kunskap för att vidta rätt åtgärder inför de risker vi inte kan undvika.

Den snabba samhällsutveckling och det föränderliga affärsklimat som råder gör att vår exponering för osäkerheter och risker ökar allt mer. Vägen till framgång kan ibland ligga väldigt nära den som leder till misslyckande. Det som skiljer framgångsrika projekt och linjeverksamhet från de andra är ofta graden av kunskap om de risker man utsätter sig för, och sättet att hantera dessa på. Det finns beprövade metoder för att kalkylera de risker man tar – oavsett om det handlar om produktutveckling, investeringar, organisationsförändringar, eller annan slags framtidsorienterade aktiviteter.

riskstyrning

Frontit erbjuder stöd för verksamheters riskstyrning

Våra konsulter har erfarenhet av systematiskt arbete med riskstyrning som inte bara följer utvecklingen inom området utan även driver denna framåt. 
Vi hjälper er med: 

• införa rutiner och metodik för hantering av risker

• utbilda kring olika metoder för riskhantering

• facilitera vid riskanalyser och planering av åtgärder

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Artikel
Artikel
Relaterat material