Vill du att vi kommer ut och håller ett seminarium hos er?

Vi genomför varje år 3-4 inspirationsseminarium på våra orter och har under åren samlat på oss en rad olika seminarier som fortfarande är högst relevanta och ämnen som inspirerar.

Tid: Cirka 1 1/2 timma, upplägget kan anpassas efter önskemål


Exempelvis något av följande seminarium:

Våga vara en modern projektledare!

peter-skoogDagens projektledare behöver mer än någonsin fokusera på att leda projekt genom att motivera individer, låta dem ta eget ansvar och att växa. Detta kräver öppenhet, tillit och mod! Peter Skoog, projektledare på Frontit, berättar om sina erfarenheter att leda projekt på detta sätt och vilka utmaningar och möjligheter det skapar.

INTRESSEANMÄLAN


Projektkontoret – släpp sargen, gör nytta eller dö

Projektkontor är en viktig komponent för en organisations övergång till ett mer systematiskt och lönsamt sätt att hantera sina projekt. Men att hitta vägen och styra mot tilltänkta effekter är likväl en utmaning som många organisationer ställs inför. Kan vi styra detta på ett strukturerat sätt? När bör arbetet starta? Hur ska vi mäta och vilka stationer finns längst spåret till en frisläppt potential? Under seminariet pratar vi blandAnita Åström_LQ sned annat om hur projektkontor kan bli bättre på att skapa nödvändiga förutsättningar för att hjälpa sina medarbetare att uppnå önskade effekter och förväntade nyttor och framförallt – överleva. Talare: Anita Åström

INTRESSEANMÄLAN


Morötter och piskor är till för åsnor. Motivation 3.0 är här!

Torben Grut

Innovation, anpassning och ständig utveckling är ett måste i dagens verksamheter. Hur ska det lyckas om de flesta medarbetare man frågar inte är engagerade i sitt arbete? Forskning visar nämligen att endast 16% av Sveriges samlade arbetskraft är genuint engagerade i sitt arbete. Hur skapar man den motivation som krävs för att leva upp till alla högt ställda förväntningar? Hur organiserar man arbetet? Det är dags att kasta av sig förlegade idéer om vad som gör människor motiverade i arbetet och inse vad som verkligen gäller. Idén med ”Motivation 3.0” är att belysa vad som verkligen får människor motiverade på sin arbetsplats och hur vi ska organisera oss så att du kan börja sprida det direkt. Inget att vänta på – gör! Talare: Torben Grut

INTRESSEANMÄLAN


Skapa förändringsförmåga i hela din organisation

Vi står inför enorma utmaningar med den ständigt ökande förändringstakten, förändringsmättnad, stress och allt fler sjukskrivningar. Hur ska vi lyckas med vårt förändringsarbete i allt detta? Vi vet att människor behöver arbeta på ett nytt sätt för att förändringar ska uppstå. Därför krävs det att vi kan leda i förändring på ett effektivt sätt. Tony Lantz_LQ rakEftersom förändringstakten ökar, behöver vi även öka hela organisationens förändringsförmåga så att vi inte bara klarar av en enstaka förändring utan att vi kan arbeta med ständiga förändringar över tid. Vi behöver bygga upp vår kompetens, struktur och förståelse för hur man når resultat i förändringar. Talare: Tony Lantz

INTRESSEANMÄLAN


Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten

Lars Linderoth

Vad händer när ett projekt levererar på tid och budget, men inte fullt ut har förstått och tagit hänsyn till hur dess leverans påverkar verksamhetens dagliga arbete? Svaret är ofta att verksamheten upplever störningar, dålig kvalitet och att man får svårt att ta hem den väntade effekten av den investering man gjort i projektfasen. Seminariet ger dig inblick i hur man kan gå till väga för att analysera vilka risker man ställer verksamheten inför, och ger konkreta rekommendationer kring hur man kan styra sitt kvalitetssäkringsarbete för att på bästa sätt adressera dessa risker – redan innan de inträffar. Talare: Lars Linderoth

INTRESSEANMÄLAN

 


 

Publicerad: 2016-12-14

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Kontakta Christine för mer information

Christine Sandmark Partneransvarig säljare 070-751 69 08 Se Linkedin-profil