Vill du att vi kommer ut och håller ett seminarium hos er?

Vi genomför varje år 3-4 inspirationsseminarium på våra orter och har under åren samlat på oss en rad olika seminarier som fortfarande är högst relevanta och ämnen som inspirerar.

Tid: Cirka 1 1/2 timma, upplägget kan anpassas efter önskemål


Exempelvis något av följande seminarium:

Svaret på frågan ”Varför?” är nyckeln till framgångsrikt förändringsarbete

Denna föreläsning handlar om hur du lyckas med framgångsrikt förändringsarbete där medarbetarna på riktigt är involverade och engagerade. Tyvärr misslyckas många förändringsinitiativ i termer av tid och kostnad men kanske ännu värre med utebliven eller minimal effekt. Ibland på bekostnad av medarbetarna som i värsta fall möter den ”berömda” väggen på grund av utbrändhet, detta i en tid när förändringstakten bara ökar och alla är överens om att utvecklingen aldrig kommer att gå så långsamt som just nu. Talare: Anneli Angeling, VD på Frontit

INTRESSEANMÄLAN


Våga vara en modern projektledare!

peter-skoogDagens projektledare behöver mer än någonsin fokusera på att leda projekt genom att motivera individer, låta dem ta eget ansvar och att växa. Detta kräver öppenhet, tillit och mod! Peter Skoog, projektledare på Frontit, berättar om sina erfarenheter att leda projekt på detta sätt och vilka utmaningar och möjligheter det skapar.Talare: Peter Skoog

INTRESSEANMÄLAN


Projektkontoret – släpp sargen, gör nytta eller dö

Projektkontor är en viktig komponent för en organisations övergång till ett mer systematiskt och lönsamt sätt att hantera sina projekt. Men att hitta vägen och styra mot tilltänkta effekter är likväl en utmaning som många organisationer ställs inför. Kan vi styra detta på ett strukturerat sätt? När bör arbetet starta? Hur ska vi mäta och vilka stationer finns längst spåret till en frisläppt potential? Under seminariet pratar vi blandAnita Åström_LQ sned annat om hur projektkontor kan bli bättre på att skapa nödvändiga förutsättningar för att hjälpa sina medarbetare att uppnå önskade effekter och förväntade nyttor och framförallt – överleva. Talare: Anita Åström

INTRESSEANMÄLAN


Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten

Lars Linderoth

Vad händer när ett projekt levererar på tid och budget, men inte fullt ut har förstått och tagit hänsyn till hur dess leverans påverkar verksamhetens dagliga arbete? Svaret är ofta att verksamheten upplever störningar, dålig kvalitet och att man får svårt att ta hem den väntade effekten av den investering man gjort i projektfasen. Seminariet ger dig inblick i hur man kan gå till väga för att analysera vilka risker man ställer verksamheten inför, och ger konkreta rekommendationer kring hur man kan styra sitt kvalitetssäkringsarbete för att på bästa sätt adressera dessa risker – redan innan de inträffar. Talare: Lars Linderoth

INTRESSEANMÄLAN

 


 

Publicerad: 2016-12-14

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Kontakta Christine för mer information

Christine Sandmark Marknadsansvarig 070-751 69 08 Se Linkedin-profil