Så blir din verksamhet effektivare med agila metoder

Genom att arbeta agilt har it-utvecklingsprojekt nått effektivare, tydligare och snabbare resultat. På Frontit vill man nu ta det agila receptet och dra nytta av det inom verksamhetsutveckling. – Vi vill styra mot nyttan och identifiera hur man uppnår den, oavsett om det gäller att sälja mer, genomföra effektivare projekt eller sänka kostnader, säger Anders Melander, … Läs mer

Så lyckas du med införandet av agila metoder

Agila metoder har de senaste åren vunnit allt fler anhängare inom systemutvecklingsområdet. Många organisationer har infört detta arbetssätt i sina verksamheter och har kommit olika långt med införandet och förändrat arbetssätt. Detta seminarium handlar om själva införande av agila metoder, vad får man ut av det, hur gör man och vilka hinder kan man stöta … Läs mer

Agila projekt behöver också projektledas

Agila metoder, som till exempel scrum, bygger på att varje individ tar ansvar och att en person på högre nivå prioriterar. Det rimmar med Jan Carlzons devis ”med rätt information kommer medarbetarna ta ansvar”. Grupputveckling, motivation och beslutsfattande är centrala begrepp inom det agila arbetssättet. Det finns områden som skiljer sig åt mellan agil och traditionell … Läs mer