Framgångsrik förändring kräver människor som vill!

Frontit genomförde tre seminarier på temat framgångsrik förändring med fokus på människor. Vi är övertygade om att det finns oerhört mycket mer potential i de projekt som drivs av svenska företag. Att utveckla en organisation handlar inte främst om att ändra processer, införa IT-stöd eller andra strukturförändringar. Det handlar om människor som måste agera annorlunda. … Läs mer