5 tips för hur du lyckas med Motivation 3.0

Torben Grut, Projektledare på Frontit, presenterar konkreta råd om hur du som projektledare motiverar människor att nå sin fulla potential i projektet. Idén med ”Motivation 3.0” är att skapa självständiga ansvarstagande individer som är engagerade i sitt arbete och har en känsla av ett högre syfte med resultatet av sina ansträngningar. Människor är alltid motiverade. Frågan … Läs mer

Agila metoder räddade Arbetsförmedlingen ur ett pressat läge

När Arbetsförmedlingen fick ansvaret för att hitta boende åt nyanlända i Sverige var pressen hård på att utveckla en helt ny verksamhet som behövde leverera resultat snabbt. Räddningen blev ett agilt arbetssätt för verksamhetsutveckling. Som en del av etableringsreformen tog Arbetsförmedlingen över ansvaret för att hjälpa nyanlända att bosätta sig där de hade störst chans … Läs mer

5 tips för att lyckas införa agila arbetssätt i dina verksamhets­utvecklings­projekt

Agila arbetssätt används inte längre enbart i it-utvecklingsprojekt. Frontits Anders Fresk ger sina fem bästa tips för hur du introducerar det agila arbetssättet även i dina verksamhetsutvecklingsprojekt för att nå snabbare och effektivare resultat. Den agila filosofin sprider sig. Genom att fokusera på nyttan och på att göra det viktigaste först har arbetssättet visat sig … Läs mer

Så blir din verksamhet effektivare med agila metoder

Genom att arbeta agilt har it-utvecklingsprojekt nått effektivare, tydligare och snabbare resultat. På Frontit vill man nu ta det agila receptet och dra nytta av det inom verksamhetsutveckling. – Vi vill styra mot nyttan och identifiera hur man uppnår den, oavsett om det gäller att sälja mer, genomföra effektivare projekt eller sänka kostnader, säger Anders Melander, … Läs mer

Lyckas med ditt systeminförande!

I dagens organisationer går IT och verksamhet hand i hand. Att ha bra systemstöd för sin verksamhet leder till att organisationen arbetar effektivare och systeminförande är därför vardag för många organisationer. Under två seminarium i februari 2014 delade Johanna Frändberg, konsult på Frontit, med sig av några av de viktigaste aspekterna för att en organisation ska … Läs mer

Användningsmålen en viktig förutsättning för effekthantering

När vi startar projekt brukar det definieras i termer av projektmål och effektmål. Vi låter projektledare ta ansvar för att driva mot projektmålet. Beställaren får ansvaret för effektmål, ofta genom att driva ett förändringsarbete, ibland som ett införandeprojekt och ibland i linjen. Men ofta glömmer vi bort en av de största framgångsfaktorerna; att anpassa projektets … Läs mer

Så lyckas du med införandet av agila metoder

Agila metoder har de senaste åren vunnit allt fler anhängare inom systemutvecklingsområdet. Många organisationer har infört detta arbetssätt i sina verksamheter och har kommit olika långt med införandet och förändrat arbetssätt. Detta seminarium handlar om själva införande av agila metoder, vad får man ut av det, hur gör man och vilka hinder kan man stöta … Läs mer

Ta risker! Men bara kalkylerade sådana

Vägen till framgång kan ibland ligga väldigt nära den som leder till misslyckande. Skillnaden är ofta kunskap om de risker man exponeras för och förmågan att hantera dessa. Det finns beprövade metoder för att kalkylera riskernas påverkan, vilket möjliggör avgörande beslut baserade på korrekta underlag. Ta risker, men bara kalkylerade sådana! Den snabba samhällsutveckling och … Läs mer

Projektmognadsmodell – en väg till effektivisering av projektverksamheten

En projektmognadsmodell kan vara ett bra stöd i arbetet med att förbättra en organisations förmåga att använda projekt som arbetsform för att driva det interna utvecklingsarbetet mot sina verksamhetsmål. P3M3 är en projektmognadsmodell från Brittiska Cabinet Office och är en modell som har stor internationell spridning. Under detta seminariet gav vi en introduktion till P3M3-modellen … Läs mer

Agila projekt behöver också projektledas

Agila metoder, som till exempel scrum, bygger på att varje individ tar ansvar och att en person på högre nivå prioriterar. Det rimmar med Jan Carlzons devis ”med rätt information kommer medarbetarna ta ansvar”. Grupputveckling, motivation och beslutsfattande är centrala begrepp inom det agila arbetssättet. Det finns områden som skiljer sig åt mellan agil och traditionell … Läs mer