Projektkontoret – släpp sargen, gör nytta eller dö!

När projektkontor startar brukar projektmål och effektmål definieras. Man låter projektledare ta ansvar för att driva mot projektmålet. Beställaren får ansvaret för effektmålet, ofta etableras ett projektkontor genom att driva ett förändringsarbete. Men ofta glömmer vi bort en av de största framgångsfaktorerna; att se till att det finns en framtid efter det att vi etablerats! … Läs mer

Användningsmålen en viktig förutsättning för effekthantering

När vi startar projekt brukar det definieras i termer av projektmål och effektmål. Vi låter projektledare ta ansvar för att driva mot projektmålet. Beställaren får ansvaret för effektmål, ofta genom att driva ett förändringsarbete, ibland som ett införandeprojekt och ibland i linjen. Men ofta glömmer vi bort en av de största framgångsfaktorerna; att anpassa projektets … Läs mer

Ta risker! Men bara kalkylerade sådana

Vägen till framgång kan ibland ligga väldigt nära den som leder till misslyckande. Skillnaden är ofta kunskap om de risker man exponeras för och förmågan att hantera dessa. Det finns beprövade metoder för att kalkylera riskernas påverkan, vilket möjliggör avgörande beslut baserade på korrekta underlag. Ta risker, men bara kalkylerade sådana! Den snabba samhällsutveckling och … Läs mer