Förverkliga din strategi med rätt projekt och effektiva projektkontor

Projektportföljstyrning är den affärsmässiga/strategiska styrningen av företagets projekt och syftar till att säkerställa att organisationens investeringar i projekt görs i de strategiskt mest värdefulla projekten. Portföljstyrning hjälper oss att skapa balans i projektverksamheten, samt att uppnå ett snabbare och jämnare genomflöde av projekt. Några fördelar som organisationen kan få av en ändamålsenlig portföljstyrning är ökad … Läs mer

Projektmognadsmodell – en väg till effektivisering av projektverksamheten

En projektmognadsmodell kan vara ett bra stöd i arbetet med att förbättra en organisations förmåga att använda projekt som arbetsform för att driva det interna utvecklingsarbetet mot sina verksamhetsmål. P3M3 är en projektmognadsmodell från Brittiska Cabinet Office och är en modell som har stor internationell spridning. Under detta seminariet gav vi en introduktion till P3M3-modellen … Läs mer