Så ökar du din organisations förändringsförmåga – 5 enkla tips

När samhället och tekniken förändras, i en allt snabbare takt, är det inte bara våra arbetssätt och verktyg som blir förlegade utan även vårt sätt att hantera förändringar. Frontits Tony Lantz delar därför med sig av 5 tips på hur man bygger bestående förändringsförmåga i hela sin organisation. Att hantera den ökande förändringstakten i världen är … Läs mer

Engagerad personal skapade bestående förändring hos Läkemedelsverket

De senaste 10 åren har Läkemedelsverket sett sitt uppdrag växa dramatiskt och sin personalstyrka fördubblas. Med Frontits hjälp har man nu verktygen som krävs för att genomföra bestående förändringar för att möta framtidens utmaningar. – För 10 år sedan var vi en organisation på 300 – 400 personer och idag är vi 750 personer. Vi … Läs mer

Ledningsgrupps­utveckling

Ofta underskattar man betydelsen av den agenda och den kultur som ledningsgruppen sätter för verksamheten och förändringen som man vill åstadkomma. Vi vågar påstå att inget företag fungerar bättre än sin ledningsgrupp. Ska en verksamhet lyckas med sina förändringar måste det finnas en samsyn i ledningsgruppen och man måste agera som ett enhetligt team. I … Läs mer

Agila metoder räddade Arbetsförmedlingen ur ett pressat läge

När Arbetsförmedlingen fick ansvaret för att hitta boende åt nyanlända i Sverige var pressen hård på att utveckla en helt ny verksamhet som behövde leverera resultat snabbt. Räddningen blev ett agilt arbetssätt för verksamhetsutveckling. Som en del av etableringsreformen tog Arbetsförmedlingen över ansvaret för att hjälpa nyanlända att bosätta sig där de hade störst chans … Läs mer

5 tips för att lyckas införa agila arbetssätt i dina verksamhets­utvecklings­projekt

Agila arbetssätt används inte längre enbart i it-utvecklingsprojekt. Frontits Anders Fresk ger sina fem bästa tips för hur du introducerar det agila arbetssättet även i dina verksamhetsutvecklingsprojekt för att nå snabbare och effektivare resultat. Den agila filosofin sprider sig. Genom att fokusera på nyttan och på att göra det viktigaste först har arbetssättet visat sig … Läs mer

Så blir din verksamhet effektivare med agila metoder

Genom att arbeta agilt har it-utvecklingsprojekt nått effektivare, tydligare och snabbare resultat. På Frontit vill man nu ta det agila receptet och dra nytta av det inom verksamhetsutveckling. – Vi vill styra mot nyttan och identifiera hur man uppnår den, oavsett om det gäller att sälja mer, genomföra effektivare projekt eller sänka kostnader, säger Anders Melander, … Läs mer

Det individuella ledarskapet

I vissa fall initierar man förändringen som ledare och i andra fall får man ett uppdrag att implementera en förändring. Oavsett ställer förändringar speciella krav på ledarskapet. Forskning har visat att 70% av alla förändringar kommer inte i mål och i många fall beror det på för stort fokus på teknik och för lite på … Läs mer

Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder

Genom att arbeta agilt har it-utvecklingsprojekt nått snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva resultat. Varför används inte det agila arbetssättet i samtliga förändringsprojekt i verksamheten? Vad kan man lära av det agila och använda som grund i sin verksamhetsutveckling? Ett vanligt problem är sättet hur företag arbetar med projekt. Ofta sätter man upp projektets förutsättningar och … Läs mer

Lyckas med ditt systeminförande!

I dagens organisationer går IT och verksamhet hand i hand. Att ha bra systemstöd för sin verksamhet leder till att organisationen arbetar effektivare och systeminförande är därför vardag för många organisationer. Under två seminarium i februari 2014 delade Johanna Frändberg, konsult på Frontit, med sig av några av de viktigaste aspekterna för att en organisation ska … Läs mer

Verksamhetsutveckling – från strategi till effekt

All forskning visar att företag och organisationer inte klarar av att implementera sin strategi i tillräckligt stor utsträckning. Frontits VD Anneli Angeling berättade under detta seminarium om VU-modellen (VU=Verksamhetsutveckling) – en modell som kombinerar struktur och systematik med energi och kreativitet. Arbetssättet involverar hela företaget i utvecklingen att öka effektiviteten och skapar resultat på både kort … Läs mer

Framgångsrik förändring kräver människor som vill!

Frontit genomförde tre seminarier på temat framgångsrik förändring med fokus på människor. Vi är övertygade om att det finns oerhört mycket mer potential i de projekt som drivs av svenska företag. Att utveckla en organisation handlar inte främst om att ändra processer, införa IT-stöd eller andra strukturförändringar. Det handlar om människor som måste agera annorlunda. … Läs mer