Verksamhetsutveckling hos ICA AdminCenter

ICA AdminCenter är en organisation med 120 medarbetar som hanterar ICA-koncernens administration vilket innebär redovisning, reskontror, varufakturor och lönehantering. AdminCenter befann sig i ett läge med ny chef och nytt systemstöd. Det fanns behov av en arbetsmodell för att tydliggöra samt implementera sin strategi samt skapa och driva en kultur av ständig förbättring, verksamhetsutveckling. Det fanns också ett … Läs mer

Verksamhetsutveckling – från strategi till effekt

All forskning visar att företag och organisationer inte klarar av att implementera sin strategi i tillräckligt stor utsträckning. Frontits VD Anneli Angeling berättade under detta seminarium om VU-modellen (VU=Verksamhetsutveckling) – en modell som kombinerar struktur och systematik med energi och kreativitet. Arbetssättet involverar hela företaget i utvecklingen att öka effektiviteten och skapar resultat på både kort … Läs mer