Att hela organisationen kan arbeta och vara agil kan ge stora fördelar. Verksamhetsutveckling med agila metoder tar med sig lärdomar från agil IT-utveckling, som visat sig vara mycket lyckosam där den implementerats fullt ut. Några sådana lärdomar är att fokusera på att avsluta uppgifter innan man påbörjar något nytt, att avgränsa arbetet för att uppnå mål och att öka medarbetarnas egenkontroll över arbetsdagen.

Läs vår kollegas Anders Melanders inlägg på LinkedIn

Skärmavbild 2015-12-16 kl. 13.24.34

 

Publicerad: 2015-12-16