Konsultporträtt: Anette Andersson och uppdraget på Tekniska verken

22 december, 2020

Anette Andersson har lång erfarenhet som process- och projektledare, både som linjechef, verksamhetsutvecklare och konsult. Hon har arbetat med både små och stora projekt och haft många uppdrag som handlar om att utveckla processer inom logistik och inköp.

Jag känner att jag gör ett bra jobb när alla som är berörda av förändringen ser nyttan och accepterar det som är nytt. Det finns ett naturligt inbyggt motstånd i oss till förändring. Om de flesta är positiva till förändringen så har vi gjort ett bra jobb tillsammans., berättar Anette.

Just nu hjälper du Tekniska verken i Linköping att digitalisera sitt materialflöde. Vilken är den största utmaningen?

Den största utmaningen är att det i dagsläget finns flera system med olika funktionalitet och gränssnitt i processen kring materialflödet. Det gör att det i vissa situationer saknas systemstöd, samtidigt som det i andra situationer finns överlappande system. Därför har vi börjat med att kartlägga processen och de systemstöd som finns idag. Utifrån detta kan vi se vilka krav vi behöver ställa för att systemen ska kunna integreras med varandra och stödjer processen på bästa sätt. Det vi vill uppnå är tydligare och mer enhetliga processer kring materialval, inköp och lagerhållning, som underlättar uppföljning och spårning av material, så att överblivet material i större utsträckning kan användas i nästa projekt.  När vi lyckas bidrar det till både förbättrad kostnadseffektivitet och ökad hållbarhet för Tekniska verken. Det tycker jag känns viktigt.

Vad tycker du är det mest utvecklande med uppdraget?

Vi har en del vägbulor som vi ska över i vårt projekt, men varje bula utvecklar resultatet och bygger mer erfarenhet i projektgruppen. Jag har med dem som verkligen utför jobbet i mitt projektteam. Det känns bra, eftersom det är de som är experter på det vi ska utveckla. De vet vilka fallgropar som finns och kan stämma av och förankra förändringen med sina kollegor under arbetets gång. I min roll som verksamhetsutvecklare är det viktigt att möta organisationer och grupper där de är och coacha dem vidare i sin utveckling. Ett lyckat resultat är när vi skapar en verklig förändring i arbetssätt och rutiner så att de verktyg vi skapar används i vardagen.

Vilka är dina tips för att få till en lyckad förändring?

  • Dialogen. Den behövs för att driva arbetet framåt, hantera motstånd bland medarbetare eller chefer och för att identifiera relevanta lagar eller direktiv och strategier som projektet behöver förhålla sig till.
  • Ett tajt arbetsteam med dem som gör jobbet. För att lyckas är det viktigt att skapa ett öppet och prestigelöst arbetsklimat så att alla vågar säga vad de tänker och alla känner att deras tankar räknas.
  • En engagerad styrgrupp med chefer på lagom hög nivå från de delar av organisationen som berörs. De behöver vara väl införstådda med sakfrågorna och ha mandat att fatta de beslut som krävs så att projektet kommer vidare.
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post