Lucka 1 – Agil revolution startar i toppen

1 december, 2019

Välkommen till Frontits Julkalender 2019. En kompetenshöjande kalender som vi hoppas väcker nyfikenhet, vidgar vyer och är kul. Se det som en digital chokladkalender (fast utan kalorier).

Under hösten har Helene Blom, Malin Lundstedt och Joel Ståhl hållit seminariet Agil revolution startar i toppen på sju orter över hela landet. Deltagarna bidrog med många bra och kloka insikter kring vad som krävs för att göra hela organisationen agil. De ombads svara i fritext på slogan-nivå på vad som krävs för att åstadkomma förändring inom områdena organisatorisk helhetagil styrning samt kultur & ledarskap. De svar vi särskilt vill lyfta fram är: Tillit, Mod, Nyfikenhet, Motivation, Förändringsförmåga, Tydligt “varför?”, Ledningens vilja, Tillåtelse och Förtroende.

Vad gäller organisatorisk helhet kunde man se att deltagarna främst lyfter fram att det är viktigt att leva upp till de agila värderingarna, att alla chefsled är delaktiga, och att man får arbeta tillsammans för att bryta organisatoriska gränser.

På området agil styrning framkom tydligast vikten av att ha en vision, att ledningen tydligt visar vilja och åtagande – samt att man har delegerade budgetramar där budgeten är mer styrd på effektmål än att året tar slut.

Sist men inte minst har vi kultur & ledarskap där vi såg att lärande, att våga misslyckas, uthållighet, delaktighet och ett mer betjänade ledarskap är de områden som är avgörande för att lyckas.

 

Seminariedeltagarna ombads vidare att indikera vilka av ett antal vanliga symptom på problem vid agil transformation som de direkt kände igen i sina egna organisationer. Exemplet ovan är ifrån Malmö men på i stort sätt samtliga orter där seminariet genomfördes var det två symptom som var vanligast:
  • Verksamheten förstår inte ITs begrepp
  • Avsaknad av delegerade beslut

En slutsats är att det finns stort behov av organisatorisk helhet när vi gör våra agila resor så att vi bygger förståelse av de agila värderingarna, principerna och terminologin tillsammans. En annan spaning är att vi behöver jobba på kultur och ledarskap då delegering av beslutsmandat från ledning till dem som är närmare det faktiska skapandet av kundvärde har stor förbättringspotential. Vi noterade också att inget symptom fick noll röster vid något av sammanlagt sju seminarietillfällen.

Är du nyfiken på att veta mer eller vill ha ett motsvarande seminarium bara för din organisation så finns Frontit nära dig, kontakta oss.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post