Lucka 10 -Att leda på distans

10 december, 2020

Ledarskap har varit ett viktigt tema i år! Under hösten höll Kerstin Lindfors och Eva Meunier ett webbinarium där vi utgick från tre olika perspektiv; personligt, operativt och strategiskt ledarskap. Vi använde oss av konkreta exempel och erfarenheter som inspiration till varje delområde.

  • Personligt ledarskap – hur stödjer vi medarbetarna och hur anpassar vi ledarskapet till olika individer? Hur kan vi hjälpa till att hålla energin uppe? Hur hjälper vi medarbetare med deras personliga arbetsmiljö? Hur skapar vi tillit och trygghet? Vad kan vi göra för att bevara en medarbetarkultur som gynnar kreativitet och samverkande?
  • Operativt ledarskap – det dagliga ledarskapet. Hur får vi överhörningen att fungera, vilken struktur har vi för effektiv kommunikation? Vad behöver vi ersätta? Hur blir våra digitala möten effektiva och vilket format passar sig bäst? Vilket teknikstöd använder vi?
  • Strategiskt ledarskap – hur arbetar vi med målstyrning och långsiktiga perspektiv? Hur stöttar vi vårt långsiktiga arbete för att säkerställa resultat? Hur får vi tid till strategidagar och det långsiktiga arbetet när vi hela tiden måste lösa det operativa och akuta? Vilka digitala format kan vi ha för detta?

Här kan du se webbinariet och läsa mer.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post