Lucka 14 – AI-stöd i kravskrivning

15 december, 2019

IBM har tagit sitt AI-system Watson (känt för att det vann Jeopardy 2011), tränat det met med International Council on Systems Engineerings (INCOSEs) regler för hur man skriver bra krav och byggt ett plugin till olika kravhanteringssystem för att stötta användaren i att skriva bra krav.

Det verktyget gör är att det analyserar språket i ett krav och poängsätter hur bra kravet är. Det har en djupare förståelse av kravet än att det bara poängsätter ord, om man t ex tittar på de här två meningarna:

  1. The noticiation should be displayed in a clear manner
  2. The notification should be cleared after 3 seconds

I det första exemplet slår verktyget ned på att clear är ett otydligt ord, men inte i det andra.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post