Lucka 16 – Vad är SAFe®, för vem och varför?

16 december, 2020

Agila arbetssätt var något som länge endast förknippades med team för mjukvaruutveckling. Tvärfunktionella, självorganiserande team som jobbar i korta iterationer för att leverera fungerande programvara.

Scaled Agile Framework® (SAFe®) är ett ramverk som tillåter oss att skala upp och tillämpa agila metoder och principer inom en organisation eller inom ett helt företag.

Agila metoder handlar mycket om principer och värderingar där Agile Manifesto (Snowbird, Utah 2001), House of Lean (Ursprung i Toyota Production System), SAFe® Core values och SAFe® Principles utgör grunden för ledarskap, attityd, beteende och handling inom SAFe.

För att förstå grunderna i SAFe vill jag rekommendera denna video. Videon går igenom SAFe® Core Competencies, förklarar strukturen med team, program och portfolio level samt Business Agility. För den som vill veta ännu mer rekommenderar jag att kolla in SAFe big picture.

För att kunna svara på för vem och varför SAFe är viktigt, behöver vi ge en kontext utifrån tiden vi lever i. Utvecklingen går allt snabbare, allt fler företag leverera kundvärde i form av mjukvara samt och kunder som förväntar sig nya funktioner och uppdateringar i en ökande takt. Ser vi till de företag som idag är väldigt framgångsrika (exempelvis de stora techbolagen) har de lyckats bemästra detta väl. Gemensamt är att de har kunden i fokus, är innovativa och anpassar sig snabbt till svängningar på marknaden.

Titta vi istället bakåt på de företag som för inte allt för länge sedan var framgångsrika, jobbar de hårt för att ställa om mot den nya tiden. Det är företag som byggt sin framgång till exempel via produktions- och logistikkedjor. De har över tiden byggt tydliga hierarkiska organisationer som begränsar kundfokus, innovation och möjligheter att snabbt anpassa sig och följa nya trender.

SAFe är ett ramverk för de företag och myndigheter som vill ställa om, bli innovativa, skapa tydligt kundfokus och kunna följa dagens snabbrörliga marknad.

Viktigt är att SAFe inte kräver någon omorganisation, ramverket implementeras som en virtuell organisation parallellt med befintlig organisation. Det medger både effektivitet och stabilitet i den hierarkiska organisationen så väl som innovation, kundfokus och förmåga att snabbt anpassa sig mot nya marknadstrender.

För den som vill vet mer vad som krävs för att ställa om och nå framgång i den nya digitala tiden rekommenderar jag att läsa Business Agility.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post