Lucka 2 – OKR, ett sätt att definiera och sätta mål

2 december, 2019

OKR är en metod för att beskriva, strukturera, mäta och följa upp mål. OKR står för “Objectives and Key Results”. Det är samtidigt mycket enkelt och mycket svårt och går ut på att beskriva vad som är en organisations yttersta mål, och vilka Key Results som behöver nås för att vi ska närma oss målet.

Heartpace har skrivit en tydlig och intressant artikel om vad OKR är. Här är deras förklaring av grundbegreppen:

“OKR består av tre delar:

  • O – mål (Objective)
  • KR – mätbara resultat (Key Results)
  • i – initiativ dvs sådant som ska göras

 Ett mål (O) är en beskrivning av något som ska slutföras i framtiden, en tydlig riktning och motivering. Målet är ofta visionärt. Ett Key Result (KR) är ett mätetal med ett startvärde och målvärde för att mäta framsteg mot målet. Ett initiativ är en beskrivning av det arbete ett team gör för att påverka Key Results, KR.”

Det finns även bra material på Slideshare – se till vänster! Google är ett exempel på ett företag som använder OKR.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post