Lucka 20 – Våra tre bästa tips för dig som leder digitala möten

20 december, 2020

Moderera mera!
Det skapar trygghet för deltagarna att veta att de kommer att komma till tals och att mötesledaren har koll på när och hur.
Det är anledningen att du kanske behöver moderera mer diktatoriskt än du gillar. Vi vet att det är svårare i det digitala formatet att veta när det är min tur att prata, eller när jag borde bli tyst och lyssna på nästa röst.

Många till många
Tänk noga igenom vad du som mötesledare vill att dina deltagare ska bidra med, och hur du vill samla ihop det dina deltagare bidrar med. Hitta sätt att låta deltagare prata med varandra i mindre grupper, eller att bjuda in alla till att bidra samtidigt i delade dokument, digitala whiteboards eller andra digitala arbetsytor som gör det lätt att arbeta kreativt tillsammans på distans.

Fokus på förberedelse
Tänk alltid igenom syfte, mål, agenda när du planerar dina möten. Det finns många bra checklistor. Leta rätt på en som funkar för dig och använd den. Vi använder ofta IDOARRT. Framförallt, räkna inte fel på hur mycket tid du behöver för din egen förberedelse! En tumregel är att planera för 2-3 gånger tiden som ditt möte ska ta. Det går åt, om du verkligen vill ge dina deltagare förutsättningar att bidra aktivt.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post