Lucka 21 – Motivation syns i hjärnan!

21 december, 2019

I den här studien (Neural differences between intrinsic reasons for doing versus extrinsic reasons for doing: An fMRI study) har man tittat på hjärnor som antingen har yttre (extrinsic) motivation eller inre (intrinsic) motivation. Vi vet att resultaten vi når blir olika beroende på om vi arbetar med yttre eller inre motivation. Med inre motivation har vi lättare att uppnå uthålliga resultat som också blir bättre på lång sikt. Medan vi med yttre motivation, som t ex hot och belöningar, kanske upplever snabbare resultat, men ofta inte lika uthålligt goda.

Det verkar som om den inre motivationen “bor” i äldre delar av hjärnan medan den yttre motivationen snarare hör hemma i de yngre delarna av hjärnan.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post