Lucka 22 – Riktning och hastighet

22 december, 2020

Som man bäddar får man ligga.

Effektiv styrning av projekt är en grundläggande förutsättning för ett lyckat resultat. Många projekt startar och genomförs utan tillräckligt genomtänkta och väldokumenterade mål och planer. Detta skapar stora brister i styrningen av projekten vilket leder till att förväntningarna inte uppnås.

För att framgångsrikt kunna driva ett projekt krävs alltid ett visst förarbete och en tydlig struktur. Det gäller i såväl stora som små projekt där man kan ha mycket att vinna på att verksamheten drivs på ett målinriktat och strukturerat sätt.

”Vi kan aldrig kompensera felriktning med högre hastighet”​​​​​​​

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post