Lucka 5 – När börjar kravarbetet?

5 december, 2020

Egentligen tas kraven fram utefter vilka effektmålen är, men det finns flera fördelar med att ha med en kravledare redan i framtagandet av effektmål då det är klart det viktigaste målet i ett projekt. Fördelarna med att ha väl definierade effektmål är flera, dels att tydliggöra för alla inblandade varför det ska investeras pengar i projektet, dels att lättare kunna prioritera och framför allt att det blir tydligt för alla inblandade vad det är man förväntas uppnå. Användarna som ska realisera effekterna bör vara med och ta fram vilka effektmålen är.

Alltför ofta ser vi att framtagna effektmål egentligen är produktmål, och vad är egentligen skillnaden på effektmål och produktmål?

Effektmål = vad projektet ska uppnå

Produktmål = vad projektet ska leverera

Idag kommer oftast en kravanalytiker in i ett projekt först i utvecklingsfasen och ofta upptäcks det felaktiga krav först då. Har man då ett utvecklingsteam som testar lösningen och inte kraven så blir det väldigt dyrt för företaget och effekterna kommer heller inte uppnås.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post