Lucka 6 – Portföljspelet

6 december, 2020

Brottas du med en portfölj som ständigt är fylld till bristningsgränsen? Är det kamp om resurserna och projekten försenas på grund av det? Säger portföljsledningen verkligen “nej” till nya initaitiv till förmån för de som redan pågår eller trycker de ständigt in för många projekt i portföljen?

Det är en verkligehet vi ofta möter och förklaringen är att vi tror att ju fler projekt som pågår, desto effektivare blir vi. Att resurser inte nyttjas till fullo tolkar vi som dålig styrning och brist på planering.

Vi behöver ha större fokus på färre projekt och tillåta lite “luft” i portföljen så att vi får rätt förutsättningar att både göra omprioriteringar och snabbare leverera nytta.

Ett kraftfullt, enkelt och framförallt underhållande sätt att få insikt om detta är att spela Portföljspelet:

  • 4 projekt i 6 månader med begränsat antal resurser
  • 2 spelomgånagar med 2 helt olika strategier
  • givande diskussion om hur strategierna påverkar lönsamheten

Vi har spelat med många ledningsgrupper! Vill du att vi kommer till din ledningsgrupp?

Vi är flera på Frontit som agerar inom Portföljstyrning, välkommen att kontakta oss: Anita Åström, Marcia Bergström,Toni Sigmundsson, Olle Tullstedt, Erika Granberg, Anna Wallin, Daniela Grimmeiss, Malena Holmberg, Peter Bäversten och Peter Dahlén.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post