Lucka 9 – Nyfiken på prototyping

9 december, 2019
En prototyp är en modell av en idé eller en design. Vid produktutveckling används prototyping som verktyg med syftet att få en förståelse kring den nya produkten och att få snabb feedback så tidigt i processen som möjligt.  Prototyper kan vara mer eller mindre detaljerade beroende på vem och vad som skall testas. Det finns olika typer av prototyper, allt från papperskisser till produktionslika prototyper.

Klicka på länken nedan för en introduktion till prototyping.

En kort sammanställning kring Prototyping

Fördelar med prototyping :

-Ett bra och enkelt sätt att testa nya koncept.

-Att använda prototyper vid användartester ger snabb feedback från användare, testare och andra stakeholders.

-För att begränsa utvecklingskostnaden – skapa pappersprototyper/skisser i första steget av prototyping. De är enkla att skriva om och ändra utifrån feedback.

-Med prototyping kan utvecklingskostnaden begränsas, då du redan har testat din idé och fått tidig feedback.

-Steg två i prototyping är att skapa mockups. En prototyp med rätt design, färg, typsnitt, layout men utan några funktioner. Skall vara lik den färdiga produkten.

-Sista steget är en prototype modell med UI och ett fungerande workflow. Dvs. skall fungera och se ut som den färdiga produkten.

-Prototyper kan med fördel användas som del i kraven inför utvecklingsarbetet.

Nackdelar med prototyping:

-Att bygga prototyper kan vara kostsamt i tid och resurser.

-Att prototypen inte speglar den slutgiltiga produkten pga. tekniska förutsättningar.

Tips på vägen: 

Fokusera på design inte på verktyg (för prototyping).

Att designa prototyper kräver inte kodning utan att enkla pappersskisser räcker långt!

Lycka till!

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post