Snart är det dags för GDPR, men se lagen som en möjlighet istället för ett hot

Vi står inför ett paradigmskifte där avancerade dataintrång har ökat enormt bara det senaste året. Attacker designade med syfte att tillskansa sig information. Vi är också bara månader från den 25 maj då GDPR, den nya personuppgiftslagen, börjar gälla. Business Security är Frontits expertenhet för att ta hand om de mycket omfattande behov som finns … Läs mer

Låt GDPR vara startpunkten för att skydda dina digitala tillgångar

Vi står inför ett paradigmskifte där avancerade dataintrång har ökat enormt bara det senaste året. Vi är också bara månader från den 25 maj då GDPR, den nya personuppgiftslagen börjar gälla. På de flesta företag skapar det en varierande grad av stress, när man upptäcker hur mycket tid, arbetskraft och kostnader det innebär. Den nya personuppgiftslagen … Läs mer

Analyser och rådgivning

Allt för ofta har företag väldigt lite information och beslutsunderlag kopplat till risk och säkerhet för att fatta kloka och genomtänkta beslut kring genomförande av nya projekt. Dessa projekt kan vara GDPR, systembyten, cloudtjänster, Office 365, outsourcing, förvärv eller försäljning m.m. Vi kan på olika sätt stödja verksamheter med rådgivning och mentorskap baserat på lång … Läs mer

Utbildningar för att öka medvetenhet och kunskap

Vi håller anpassade utbildningar för verksamhet, styrelse och ledning för att öka medvetenheten och kunskapen kring området Business Security. Mycket kretsar just nu kring hur man kan hantera GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. Det yttersta ansvaret för organisationens Business Security ligger på ledning och styrelse. Det vanliga är dock att dessa frågor … Läs mer

Data Protection Officer/ Dataskyddsombud, CISO, CSO for hire

Enligt dataskyddsförordningen artikel 39 måste myndigheter, offentliga organ och vissa organisationer som behandlar personuppgifter i sin kärnverksamhet, utse ett dataskyddsombud – en DPO (Data Protection Officer). Rekommendationen är att verksamheter med fler än 250 anställda och/eller över 5000 kunduppgifter tillsätter ett dataskyddsombud. Vi erbjuder även dataskyddsombud, IT- och informationssäkerhetschef som tjänst. Arbetsuppgifterna kan bl.a. bestå … Läs mer

Genomförande av program och projekt inom Business Security och GDPR

Nästan alla kunder har behov av stöd för att få till processer och utökat tekniskt stöd för att kunna förbättra sin säkerhet och för att klara av att uppnå kraven för GDPR. Vi hjälper våra kunder med alla former av projekt och verksamhetsutveckling där känslig information, såsom personuppgifter och digitala tillgångar, utgör en viktig del. … Läs mer

Vision och strategi för Business Security

Vi hjälper våra kunder att ta fram en tydlig vision och strategi kring Business Security och beskriva vad det innebär för verksamheten. Avsaknaden av en vision och strategi är den vanligaste orsaken till att de flesta verksamheter blir överraskade när en allvarlig IT- eller datastöldsincident inträffar. Detta är också den främsta anledningen till att de … Läs mer

Ny enhet på Frontit- Business Security

Frontit har en ny enhet inom området Business Security med Thomas Wärneryd i spetsen.Thomas har varit i IT branschen sedan 1991 och har över 20 års erfarenhet av förändringsprojekt inom IT, Applikations- och Informationssäkerhet. Vi har bett honom berätta om vad vi kan göra för våra kunder och förklara varför det är så viktigt att … Läs mer

Intervju med djupdykning i vår nya enhet Business Security

EU:s nya personuppgiftslag GDPR träder i kraft i den 25 maj 2018. Den syftar till att ge invånarna inom EU ett utökat skydd av sina personuppgifter. Frontit har en ny enhet inom detta område med Thomas Wärneryd i spetsen. Thomas har varit i IT-branschen sedan 1991 och har över 20 års erfarenhet av förändringsprojekt inom … Läs mer

Har du råd att inte vara redo när nya Dataskyddsförordningen träder i kraft?

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder därför EU:s nya regler kring dataskydd i kraft och ersätter den mer än tjugo år gamla bestämmelsen, Personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen berör alla företag och branscher och omfattar framförallt ett stärkt skydd för den registrerade och utökat ansvar för … Läs mer