Konsultporträtt: Malin Björnholdt och e-signering på Örebro kommun

Läs om vår erfarna kollega Malin Björnholdt som svarar på tre frågor om uppdraget som projektledare för e-signaturer hos Örebro kommun. Du är projektledare för e-signering hos Örebro kommun, berätta lite om uppdraget! Örebro kommun är inne i en omfattande digitaliseringsresa där man arbetar med att digitalisera så många av deras processer som möjligt. En … Läs mer

Datum för höstens webbinarier

Här finns kalendern för höstens webbinarier om flera spännande ämnen inom förändringsarbete. Det är en allt snabbare förändringstakt som ställer helt nya krav på både organisationer och tankesätt. Vi hjälper företag att arbeta agilt och effektivt i detta nya landskap, att utveckla människor och verksamheter till sin fulla potential ligger i vårt DNA. Under hösten kan … Läs mer

Konsultporträtt: Anders Fresk och uppdraget på Skatteverket

Anders Fresk har arbetat på Frontit i tio år och jobbat med utvecklingsarbete i över tjugo år. Han har verkat i många olika typer av verksamheter privat som offentlig, i bank, försäkring och inom industrin. Anders insåg tidigt det agila arbetssättets fördelar och han har, med det som grund, jobbat för att hjälpa kunderna realisera värde … Läs mer

Strategiarbetet behöver förändras för att hitta vägen till det nya normala

I mars 2020 briserade Coronakrisen i Sverige. Trots den katastrof som den i många avseenden har inneburit, är den ett exempel på hur en kris ökar innovationsförmågan och driver på utvecklingen av nya mer digitala och snabbrörliga sätt att driva verksamheter. De som tidigt återtar fokus på sin långsiktiga planering, parallellt med krishanteringen, kommer att … Läs mer

Se alla våra webbinarier

Våra webbinarier Under våren har vi bjöd vi in till webbinarium-serien Framgångsrik Förändring. Serien bestod av fem delar där våra erfarna konsulter delade sina kunskaper kring hur man blir förändringssmartare, driver förändring med ADKAR och PROSCI-metodiken, hur man kommunicerar effektivt i förändring, driver kulturtransformationer och till sist vad ska vi göra med strategin efter Covid19. … Läs mer

Digital tjänst – Bli förändringssmartare med Fyrarummaren® och compassionteori

Vi jobbar vidare med förändringar och ledarfrågor och delar med oss till er av ett par verktyg för att stötta er att bli ännu mer förändringssmarta. Webbinaret med tillhörande workshop består av ett pass på sammanlagt två timmar via Teams/ ZOOM eller Skype. Ni kan vara på skilda ställen eller sitta tillsammans för att delta, lämplig gruppstorlek … Läs mer

Konsultporträtt: Peter Skoog och uppdraget på Region Västmanland

Möt vår seniora konsult Peter Skoog som är en av Frontits erfarna och lösningsorienterade konsulter. Peter har många års erfarenhet av projektledning från såväl industri som offentlig sektor och har främst arbetat i IT-relaterade projekt där systemutveckling och implementering av nya system varit centralt. Vi har ställt frågor till Peter om ett av hans senaste uppdrag … Läs mer

Webbinarium: Återstarten – vägen till det nya normala

Funderar du på vad din organisation behöver göra för att komma stärkta ur Corona-krisen och hitta ett nytt normalläge? 17/6 sände vi vårt femte webbinarium i serien Framgångsrik Förändring. Denna gång fick vi lyssna på Erika Granberg och Peter Bäversten som talade om vikten av att återta fokus på strategiarbete trots att vi är mitt … Läs mer

Digital tjänst: ADKAR-mätning

Frontits certifierade och erfarna förändringskonsulter hjälper er att ta ett grepp om er egen organisations förmåga att hantera en specifik förestående eller pågående förändring. Tjänsten består av två webbinarium med tillhörande workshops för era chefer/ledare, samt en ADKAR-mätning som Frontit genomför åt er. En ADKAR-mätning ger en ögonblicksbild över hur ni, per arbetsgrupp, ligger till … Läs mer

Webinar- Effektiv kommunikation i förändring

Den 6/5 lyssnade vi till Anna Graf och Erica Jonsson som talade om hur man kommunicerar effektivt i förändring.  Fungerande kommunikation är en av de mest centrala delarna av ett framgångsrikt förändringsprojekt. För att kommunikationen ska vara effektiv och bidra till att få alla deltagare att gå åt samma håll bör den vara medveten och planerad. … Läs mer

Digital tjänst: Grunderna i förändringsledning

Vi pratar om vad förändringsledning egentligen innebär, och vem som är förändringsledare. Webbinaret och den tillhörande workshopen, sammanlagt ett pass på två timmar via Teams, ZOOM eller Skype, riktar sig till främst till ledningsgrupper på olika nivåer som vill öka sin organisations förändringsförmåga allmänt eller inför en specifik förändring. Workshopen kommer ge deltagarna energi och samsyn … Läs mer

Webinar – Erfarenheter av ADKAR i praktiken

Den 22 april lyssnade vi till Eva Meunier och Åsa Suomalainen som delade med sig av sina erfarenheter från ADKAR®-modellen och Prosci’s metodik. Här kan du se en inspelning och ta del av presentationsmaterialet. Om webinariet: Ofta upplever vi att det är kaos omkring oss när vi är mitt i en förändring. Då kan det … Läs mer

Getting on the SAFe® train with ABB

Recently Kristina Rosén from Frontit guided Grid Integration, a unit within ABB Power Grids, through their PI Planning event. Grid Integration started their SAFe® journey four years ago and have had PI planning events every quarter since then, but to accelerate improvements decided to bring in Kristina. Clarens Jonsson, Technology Manager, says -The SAFe® methodology … Läs mer

Vi är Scaled Agile Bronze Transformation Partner till Scaled Agile Inc

Vi är stolta över att vi nu är Scaled Agile Bronze Transformation Partner till Scaled Agile Inc och är över 50 stycken SAFe®- certifierade konsulter på Frontit!  Många av våra konsulter har sedan tidigare stor erfarenhet och kunskap om olika agila arbetssätt och SAFe®-certifieringen stärker ytterligare vår kompetens för att hjälpa företag att lyckas med … Läs mer

Vad är egentligen digital transformation?

Det var en fråga som vi ställde oss eftersom digitalisering och digital transformation är begrepp som vi nästan dagligen hör i olika sammanhang. Många vittnar om svårigheten med att veta hur man ska ta sig an den digitala transformationen. Hur skapar vi förståelse för vad det innebär för den egna organisationen och sedan faktiskt börja … Läs mer

Leading SAFe® training for ABB

In February, ABB Power Grids, Grid Integration received Leading SAFe® training from Frontit consultant Kristina Rosén. The training was part of an initiative that started in October to meet a need to increase knowledge in scaled agile development and find new, more efficient ways of working. Karin Thorburn, who is one of the driving forces … Läs mer

Utbildning för ABB i Leading SAFe

I februari utbildade Kristina Rosén en av Frontits kunder, en enhet inom ABB Power Grids, i Leading SAFe. Utbildningen är en del av uppdraget som påbörjades i oktober då det fanns ett behov att öka kunskapen inom skalad agil utveckling samt hitta nya och mer effektiva arbetssätt. Karin Thorburn som är en av de drivande … Läs mer

Lucka 20 – Hur får man ihop främlingar till ett team?

Vi hamnar ofta i situationer när vi ska lösa komplexa problem tillsammans med människor vi inte känner ännu, och där vi behöver hitta lösningar på saker som är innovativa och ofta nya för teamet. Amy Edmondson berättar om vad som behövs för att få ihop en grupp främlingar till ett team som kan lösa svåra … Läs mer

Anders Fresk och Joel Ståhl i Agilpodden

Lyssna på Anders Fresk och Joel Ståhl som pratar om agil förändringsledning i Agilpodden. Vad innebär förändringshantering och vad gör en förändringsledare? De berättar om vikten av att hantera förändringen för användarna, går igenom ADKAR och har såklart många fler intressanta tankar. Du kan höra på hela avsnittet här eller här.  

Processeffektivisering

Organisationsprocess, verksamhetsprocess eller affärsprocess är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i en verksamhet i syfte att tillfredsställa ett kundbehov. En affärsprocess är en uppsättning repetitiva aktiviteter som skapar värde genom att förvandla en insats till ett mer värdefullt utfall. Både de resurser som utgör insats och utfall kan vara information och/eller föremål. … Läs mer

Quality Assurance

I takt med att IT går från att vara ett verksamhetsstöd till att vara ett av de mest strategiska verktygen för att lyckas, blir det allt viktigare att ha hög kvalitet i sina leveranser. Digitaliseringen och det agila intåget skapar fantastiska möjligheter och snabb förändring. Men det är större risk att saker går fel eller … Läs mer

Driva projektkontor

Ett projektkontor är navet i projektverksamheten som ger en ökad kontroll och bättre styrning på projekten. Projektkontoret hjälper organisationen bl a att: Skapa en tydlighet och samsyn hur projekt drivs genom gemensamma modeller, arbetsmetoder och synsätt Stötta projektorganisationen bättre med metoder och verktyg Stötta ledning i den strategiska styrningen av portföljen Samordnad resurshantering Frontit hjälper … Läs mer

Effektiva projekt

Våra erfarna och pragmatiska projektledare leder hela eller delar av ditt projekt från förstudie till genomförd leverans. Vi kombinerar agila projektmetoder och traditionellt projektledarskap på det sätt som passar din organisation. Frontits projekt- och programledare har stor erfarenhet från såväl tekniska och IT-tunga projekt som rena verksamhetsprojekt. Vi arbetar inom de flesta branscher. Vi driver, … Läs mer

Agil transformation

Genom agil transformation hjälper vi företag att möta den ökad konkurrensen och de radikala, disruptiva förändringar som drivs av tekniska framsteg. Att bli en agil verksamhet går bortom teknikleverans och agila metoder för mjukvaruutveckling. En agil transformation genomsyrar kultur, utmanar organisationsstrukturer, ställer nya krav på både ledarskap och medarbetarskap, förändrar strategiarbetet och styrning samt innovations och utvecklingsarbete. Vi hjälper verksamheter från ledningsnivå till enskilda team att bygga och utveckla kunskap och förmågor att … Läs mer

Hur lyckas man med agil transformation?

För att en organisation ska kunna anpassa sig till ny teknik, nya kundbehov och samhällsförändringar i stort är en agil transformation nödvändig. För att förstå vad en agil transformation är och varför den ofta misslyckas har vi intervjuat Frontits agila expeter Joel Ståhl, Helene Blom och Malin Lundstedt.   Varför behövs agil transformation? Förändringstrycket från … Läs mer

Vill du driva förändring? Var tydlig, uthållig och lyhörd

I två tidigare artiklar om kommunikation kring förändringsprojekt har vi intervjuat Anette Andersson och Stina Ekenstierna som är två av Frontits förändringsledare med stor erfarenhet av kommunikation i förändringsarbete. I denna tredje och sista artikel har vi träffat ytterligare två av våra konsulter, Anna Wallin och Patrik Högberg. De berättar om sina erfarenheter och insikter … Läs mer

Dialogen är avgörande för lyckat förändringsarbete 

Kommunikation är en central beståndsdel i allt förändringsarbete. I en artikelserie på tre artiklar har vi intervjuat några av Frontits erfarna förändringsledare som berättar varför och bidrar med exempel från projekt de själva varit involverade i.  I denna andra artikel kommer lite tankar från Stina Ekenstierna som jobbar med förändringsledning, ledar-och grupputveckling på Frontit i … Läs mer

Effekthemtagning

Vi ser ständigt ökade krav på kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar enligt effektmålen. Många av oss arbetar i projektmiljöer där vi är osäkra på i vilken grad ett projekt verkligen skapar nytta. Det kan vara svårt att veta om och vilka effekter projektet bidragit till. Ofta uppstår affärsnyttan långt efter … Läs mer

Förändringsledning

Oberoende undersökningar visar att endast 30-40% av alla förändringsprojekt idag lyckas uppnå sina projektmål. Andelen projekt som levererar avsedd effekt är lägre än så. Orsaken är att man både under projektet och det efterföljande linjearbetet tenderar att underskatta viktiga ”mjuka” faktorer som t.ex. attityd till förändringen, förändringens komplexitet, företagskulturen samt det aktiva stödet från ledare … Läs mer