Av de tre perspektiven som Frontit valt att beskriva sitt arbete kring hållbar utveckling på är det interna perspektivet grundläggande för hur vi ser på hållbarhet hos oss själva, våra kunder och i vår omvärld.  

Företagskultur och värderingar 

Våra värderingar kanaliseras genom våra värdeord skratt, kostnadsmedvetenhet, utmaning, möjligt, prestigelös och ansvar som också är utgångspunkt för vad vi anser vara hållbart i vårt arbete och utveckling. Vi vill vara stolta över att arbeta på ett företag som är värderingsstyrt och där vi tycker det är viktigt hur tar ansvar för oss själva och vår omgivning. Vi vill ha en attraktiv arbetsplats där vi tar tillvara på hälsa, välbefinnande, självförverkligande, meningsfullhet och motivation.