Våra inspelade webbinarier

Vi vill tacka de 2300 deltagare som varit med oss under våra årets webbinarier. Under våren 2020 bjöd vi in till webbinarium-serien Framgångsrik Förändring. Serien bestod av fem delar där våra erfarna konsulter delade sina kunskaper kring hur man blir förändringssmartare, driver förändring med ADKAR och PROSCI-metodiken, hur man kommunicerar effektivt i förändring, driver kulturtransformationer och till sist vad ska vi göra med strategin efter Covid19. Nedan kan du titta på samtliga sändningar och på respektive sida för våra webbinarier finns presentationsmaterialet att ta del av.

  1. Se inspelningen av Smartare Förändringsarbete
  2. Se inspelningen av Erfarenheter av ADKAR i praktiken
  3. Se inspelningen av Effektiv kommunikation i förändring
  4. Se inspelningen av Kulturtransformation-bli den arbetsplats ni vill vara
  5. Se inspelningen av Återstarten- vägen till det nya normala

Under hösten har vi sänt fyra webbinarier på temat Ledarskap för en digital och snabbrörlig tid, vi har talat om tillitsbaserad projektledning, digitalt ledarskap, business agility med SAFe® och till sist om att leda och organisera innovation.

  1. Se inspelningen av Från detaljstyrning till ökat engagemang med tillitsbaserad projektledning
  2. Se inspelningen av Digitalt ledarskap- att leda på distans
  3. Se inspelningen av Business Agility – bli snabbrörlig med SAFe®
  4. Se inspelningen av Leda och organisera innovation

Seriens sista avsnitt – Agil revolution startar i toppen sänds den 2/2 2021.

Anmäl dig här

Artikel
Seminarium
Relaterat material

Kontakta Peter för mer information

Peter Dahlén Affärsutveckling och Försäljning 070-109 20 51 Se Linkedin-profil

Kontakta Cecilia för mer information