Vi hjälper kunder inom en rad olika branscher som exempelvis:

  • Industri
  • Offentlig sektor
  • Telekom
  • Bank & finans
  • Retail

 

Här presenterar vi några av de uppdrag som vi gjort hos kunder som vi hjälpt i deras förändringsarbete. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Referens

ICA Affärsservice - Från förändringstrött till effektiv organisation

ICA Affärsservice påbörjade sin förändringsresa för några år sedan och deras arbete har genererat fantastiska resultat för verksamheten, både hårda oc...

Referens

Grupputveckling på Siemens

Siemens produktionsenhet i Finspång ville ha hjälp att inspirera, utveckla och stärka sina medarbetare inför de utmaningar man ser i en omvärl...

Referens

Sveriges första molnbaserade intranät i ...

Referens

Engagerad personal skapade bestående förändring hos Läkemedelsverket

De senaste 10 åren har Läkemedelsverket sett sitt uppdrag växa dramatiskt och sin personalstyrka fördubblas. Med F...

Referens

Stockholms kommun fick arbetsgrupper att fungera bättre

Medarbetarenkäten på en enhet i en Stockholms kommun visade nedåtgående resultat. Främst saknade medarbetarna tydlighe...

Referens

Scania - internt socialt nätverk för kunskapsdelning

2012 startade Scania projektet "Agora" som innebär att ta fram ett koncept för ett internt socialt nätverk för kunskapsdelning och samarbete mellan Sc...

Referens

Programledning för utveckling av e-tjänster

Ett statligt verk i Sundsvall inledde 2012 ett förändringsprogram för utveckling av e-tjänster, riktad mot både privat...