För att lyckats vara långsiktigt konkurrenskraftiga fokuserar många organisationer på snabbare leveranser, ökad anpassningsförmåga och bättre kvalitet. För att uppnå detta arbetar organisationerna aktivt med att ställa om till ett agilt arbetssätt. Men denna omställning fastnar ofta som ett metodinförande på IT eller utvecklingsavdelningen. Vad är det som krävs för att få till en omställning av kultur, ledarskap, strategi och budgetprocesser som ger en sammanhängande agil organisation med förutsättningar att förnya sig och överleva?

Vi på Frontit får ofta förtroendet att komma in och hjälpa våra kunder med just dessa frågeställningar. Nu vill vi dela med oss av de kunskaper och erfarenheter vi har samlat på oss runt detta högaktuella ämne – omställningen till det agila företaget. Under seminariet kommer vi dela med oss av konkreta erfarenheter hur arbetet kan bedrivas. Vilka är de vanligaste utmaningarna? Vad krävs för man ska lyckats?

Seminariets talare

Talare är Joel Ståhl och Malin Lundstedt, konsulter med stor erfarenhet av agil omställning.

 

Datum och platser

Malmö 15 oktober kl 15.30-18.00

Sundsvall 22 oktober kl 07.30-09.00

Västerås 5 november kl 07.30-09.00

Örebro 7 november kl 07.30-09.00

Stockholm 21 november kl 07.30-09.00

Norrköping 26 november kl 15.30-18.00

Klicka på länk för anmälan och mer information

 

 

Aktuellt
Artikel
Relaterat material

Kontakta Christine för mer information

Christine Sandmark Marknadsansvarig 070-751 69 08 Se Linkedin-profil