Seminarium

Om COBIT, PM3, eller ITIL är svaret – vad är då egentligen frågan?

Detta seminarium ger en introduktion till några olika modeller och ramverk för IT-styrning och IT-ledning. Hur...

Seminarium

Projektkontoret - släpp sargen, gör nytt...

Seminarium

Lyckas med ditt systeminförande!

I dagens organisationer går IT och verksamhet hand i hand. Att ha bra systemstöd för sin verksamhet leder till at...

Seminarium

Användningsmålen en viktig förutsättning...

Seminarium

Verksamhetsutveckling - från strategi till effekt

All forskning visar att företag och organisationer inte klarar av att implementera sin strategi i tillräckligt stor ut...

Seminarium

Så lyckas du med införandet av agila metoder

Agila metoder har de senaste åren vunnit allt fler anhängare inom systemutvecklingsområdet. Många organisation...

Seminarium

Framgångsrik förändring kräver människor...

Seminarium

Ta risker! Men bara kalkylerade sådana

Vägen till framgång kan ibland ligga väldigt nära den som leder till misslyckande. Skillnaden är ofta kunskap om de ri...

Seminarium

Projektmognadsmodell - en väg till effektivisering av projektverksamheten

En projektmognadsmodell kan vara ett bra stöd i arbetet med att förbättra en organisations förmåga att använda projekt som arbetsform för att driva de...

Läs mer

1 2 3 4