Vad är det som krävs för att få till en omställning av kultur, ledarskap, strategi och budgetprocesser som ger en sammanhängande agil organisation med förutsättningar att förnya sig och överleva?

Vi sänder nu vårt populära seminarium om den agila omställningen i ett digitalt format. Välkommen att delta onsdagen den 2/2 klockan 8.30-9.15. För att lyckats vara långsiktigt konkurrenskraftiga fokuserar många organisationer på snabbare leveranser, ökad anpassningsförmåga och bättre kvalitet. För att uppnå detta arbetar organisationerna aktivt med att ställa om till ett agilt arbetssätt. Men denna omställning fastnar ofta som ett metodinförande på IT eller utvecklingsavdelningen.

Vi på Frontit får ofta förtroendet att komma in och hjälpa våra kunder med just dessa frågeställningar. Nu vill vi dela med oss av de kunskaper och erfarenheter vi har samlat på oss runt detta högaktuella ämne – omställningen till det agila företaget. Under webbinariet kommer vi dela med oss av konkreta erfarenheter hur arbetet kan bedrivas. Vilka är de vanligaste utmaningarna? Vad krävs för man ska lyckats?

Tid: Onsdagen 2 februari 2021, klockan 8.30-9.15.

Anmäl dig här

Välkommen!