Vi erbjuder en rad olika tjänster inom våra olika områden; projektledning, strategisk projektstyrning, verksamhetsutveckling, test & kvalitet och IT-styrning. Här hittar du ett axplock av dem!

Kontakta oss om du vill veta mer!

Tjänst

Efterlevnad av GDPR och övrig lagstiftning

Efterlevnad av GDPR och övrig lagstiftning  

Tjänst

Informationssäkerhet och Business Security i verksamheten

Informationssäkerhet och Business Security i verksamheten  

Tjänst

Stöd och rådgivning till ledningsgrupp, styrelse och verksamhet

Stöd och rådgivning till ledningsgrupp, styrelse och verksamhet  

Tjänst

Individ- och grupputveckling

Tjänst

Digital mognadsanalys

Tjänst

Riskstyrning

Vissa risker väljer vi att utsätta oss för, andra kan vi inte undvika – men vi kan alltid få ett bättre beslutsunderlag inför våra val, och kunskap fö...

Tjänst

Projektmognadsanalys

Vi upplever ibland att våra kunder inte har kontroll över eller insikt i hur effektiv deras projektverksamhet är. De k...

Tjänst

Nyttorealisering - sätt effekten i fokus 

Vi ser ständigt ökade krav på att ha kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar förvänta...

Tjänst

Hälsokontroll av IT-styrning

Tjänst

Ledningsgrupps­utveckling

Tjänst

Agil verksamhetsutveckling

För att en organisation ska leva väl över tid krävs ständiga anpassningar till omgivningen och effektiva arbetssätt. V...

Tjänst

Strategisk förankring

Strategisk förankring handlar om att gå från tanke till förståelse och ägarskap i hela organisationen. På så sätt skap...

Läs mer

1 2