Vi erbjuder en rad olika tjänster inom våra olika områden; projektledning, strategisk projektstyrning, verksamhetsutveckling, test & kvalitet och IT-styrning. Här hittar du ett axplock av dem!

Kontakta oss om du vill veta mer!

Tjänst

Digital tjänst: Innovationsdiagnos

Tjänst

Digital tjänst: Utbildning i innovations...

Tjänst

Digital tjänst: Öppen utbildning i att l...

Tjänst

Utbildning i att leda på distans!

Tjänst

Digital tjänst - Bli förändringssmartare...

Tjänst

Digital tjänst: Utbildning i förändrings...

Tjänst

Digital tjänst: ADKAR-mätning

Tjänst

Digital tjänst: Grunderna i förändringsl...

Tjänst

Aktivitetsbaserat kontor

En aktivitetsbaserad arbetsplats bygger på att det är aktiviteten som styr, inte vilken avdelning du tillhör eller vilken befattning du har. Miljön fr...

Tjänst

Digital workplace

Ny teknik förändrar arbetsplatsen, men tekniken är endast en av ingredienserna för att nå dit många organisation siktar på. En digital omställning av ...

Tjänst

Kompetensutveckling och coachning

Den moderna arbetsmarknaden och er verksamhets ständiga utveckling innebär att era medarbetare löpande behöver utveckla sin kompetens. Frontit utbi...

Tjänst

Förändringsförmåga

Förändringsarbete innebär inte bara att driva igenom en förändring som del av ett projekt. Organisationer möter idag en allt mer föränderlig värld som...

Läs mer

1 2 3 4