Vi erbjuder en rad olika tjänster inom våra olika områden; projektledning, strategisk projektstyrning, verksamhetsutveckling, test & kvalitet och IT-styrning. Här hittar du ett axplock av dem!

Kontakta oss om du vill veta mer!

Tjänst

Analyser och rådgivning

Allt för ofta har företag väldigt lite information och beslutsunderlag kopplat till risk och säkerhet för att fatta kloka och genomtänkta beslut kring...

Tjänst

Utbildningar för att öka medvetenhet och kunskap

Vi håller anpassade utbildningar för verksamhet, styrelse och ledning för att öka medvetenheten och kunskapen kring området Business Security. Mycket ...

Tjänst

Data Protection Officer/ Dataskyddsombud, CISO, CSO for hire

Enligt dataskyddsförordningen artikel 39 måste myndigheter, offentliga organ och vissa organisationer som behandlar personuppgifter i sin kärnverksamh...

Tjänst

Genomförande av program och projekt inom Business Security och GDPR

Nästan alla kunder har behov av stöd för att få till processer och utökat tekniskt stöd för att kunna förbättra sin säkerhet och för att klara av att ...

Tjänst

Vision och strategi för Business Security

Vi hjälper våra kunder att ta fram en tydlig vision och strategi kring Business Security och beskriva vad det innebär för verksamheten. Avsaknaden av ...

Tjänst

Individ- och grupputveckling

Tjänst

Digital mognadsanalys

Tjänst

Riskstyrning

Vissa risker väljer vi att utsätta oss för, andra kan vi inte undvika – men vi kan alltid få ett bättre beslutsunderlag inför våra val, och kunskap fö...

Tjänst

Projektmognadsanalys

Vi upplever ibland att våra kunder inte har kontroll över eller insikt i hur effektiv deras projektverksamhet är. De k...

Tjänst

Nyttorealisering - sätt effekten i fokus 

Vi ser ständigt ökade krav på att ha kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar förvänta...

Tjänst

Hälsokontroll av IT-styrning

Tjänst

Ledningsgrupps­utveckling

Läs mer

1 2