Vi erbjuder en rad olika tjänster inom våra olika områden; projektledning, strategisk projektstyrning, verksamhetsutveckling, test & kvalitet och IT-styrning. Här hittar du ett axplock av dem!

Kontakta oss om du vill veta mer!

Tjänst

Utbildning i digitalt ledarskap – att le...

Tjänst

Digital tjänst - Bli förändringssmartare...

Tjänst

Digital tjänst: Utbildning i förändrings...

Tjänst

Digital tjänst: ADKAR-mätning

Tjänst

Digital tjänst: Grunderna i förändringsl...

Tjänst

Aktivitetsbaserat kontor

En aktivitetsbaserad arbetsplats bygger på att det är aktiviteten som styr, inte vilken avdelning du tillhör eller vilken befattning du har. Miljön fr...

Tjänst

Digital workplace

Ny teknik förändrar arbetsplatsen, men tekniken är endast en av ingredienserna för att nå dit många organisation siktar på. En digital omställning av ...

Tjänst

Kompetensutveckling och coachning

Den moderna arbetsmarknaden och er verksamhets ständiga utveckling innebär att era medarbetare löpande behöver utveckla sin kompetens. Frontit utbi...

Tjänst

Förändringsförmåga

Förändringsarbete innebär inte bara att driva igenom en förändring som del av ett projekt. Organisationer möter idag en allt mer föränderlig värld som...

Tjänst

Grupp och teamutveckling

Många team och grupper fungerar alldeles utmärkt. Men långt ifrån alla. En del uppvisar avsaknad av tillit och förtroende, bristande dialog och samver...

Tjänst

Processeffektivisering

Organisationsprocess, verksamhetsprocess eller affärsprocess är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i en verksamhet i...

Tjänst

Quality Assurance

I takt med att IT går från att vara ett verksamhetsstöd till att vara ett av de mest strategiska verktygen för att lyckas, blir det allt viktigare att...

Läs mer

1 2 3 4