Allt för ofta har företag väldigt lite information och beslutsunderlag kopplat till risk och säkerhet för att fatta kloka och genomtänkta beslut kring genomförande av nya projekt. Dessa projekt kan vara GDPR, systembyten, cloudtjänster, Office 365, outsourcing, förvärv eller försäljning m.m.

Vi kan på olika sätt stödja verksamheter med rådgivning och mentorskap baserat på lång erfarenhet och beprövande metoder. Vi kan också utföra en rad olika analyser och systemtester för att skapa ytterligare värde till de beslutsunderlag vi tar fram till ledning och styrelser.

Artikel
Seminarium
Relaterat material

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil