Tjänst

Driva projektkontor

Ett projektkontor är navet i projektverksamheten som ger en ökad kontroll och bättre styrning på projekten. Projektkontoret hjälper organisationen bl ...

Tjänst

Effektiva projekt

Våra erfarna och pragmatiska projektledare leder hela eller delar av ditt projekt från förstudie till genomförd leverans. Vi kombinerar agila projektm...

Tjänst

Agil transformation

Genom agil transformation hjälper vi företag att möta den ökad konkurrensen och de radikala, disruptiva förändringar som drivs av tekniska framsteg. ...

Tjänst

Strategigenomförande

Strategigenomförande handlar om att skapa ett strategiskt resonemang och en operativ vision. Det skapar energi och ger ett tydligt fokus för prioriter...

Tjänst

Effekthemtagning

Vi ser ständigt ökade krav på kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar enligt effektmålen. Många av oss arbetar...

Tjänst

Business Security

Business Security handlar om er organisations förmåga att skydda känsliga uppgifter såsom den data/information vi har digitalt, på papper och det vi h...

Tjänst

IT Management

Syftet med IT Management är att skapa nytta i verksamheten genom användning av IT. För att lyckas med det måste IT-strategin stödja verksamhetens över...

Tjänst

Agil verksamhetsstyrning

Agil verksamhetsstyrning eller agil styrning är ett alternativt sätt till traditionell plandriven eller mekanistisk styrning. Organisationen ställer o...

Tjänst

Strategisk portföljstyrning

Strategisk portföljstyrning säkerställer att organisationens investeringar i projekt görs i de strategiskt mest värdefulla projekten. Portföljst...

Tjänst

Efterlevnad av GDPR och övrig lagstiftning

Efterlevnad av GDPR och övrig lagstiftning  

Tjänst

Informationssäkerhet och Business Security i verksamheten

Informationssäkerhet och Business Security i verksamheten  

Tjänst

Stöd och rådgivning till ledningsgrupp, styrelse och verksamhet

Stöd och rådgivning till ledningsgrupp, styrelse och verksamhet